Haastattelussa Tullilaboratorion johtaja, professori
Heikki Pyysalo
Haastattelu
30.1.2001
Hyvä Heikki Pyysalo,
Teimme syksyllä geenimuunneltujen tuotteiden rajavalvontaan liittyen Anna-Riitta Savolaisesta haastattelun, joka löytyy vastauksineen täältä. Myöhemmin syksyllä olemme kahteen otteeseen yrittäneet saada Anna-Riitta Savolaiselta vastauksia myös alla oleviin tarkennuskysymyksiin. Emme kuitenkaan ole saaneet minkäänlaista vastausta - ja kysymmekin nyt teiltä, mikä mahtaa olla syynä siihen, että vastauksia ei kuulu. Samalla kysymme, voitteko te edes joiltain osin vastata kysymyksiin, jotka mielestämme ovat varsin perusteltuja.

Anna-Riitta Savolaiselle lähetetyt tarkennuskysymykset olivat:
1. Voisitteko kuvata hieman laajemmin, mitä kaikkea pystytte testaamaan, mitä ette? (Kysymys liittyy alkuperäisin haastattelun kohtaan 1. c)

Pyysalon vastaus: Testaamme maissia ja soijaa. Raaka-aineista pystymme myös kvantitoimaan GMO-materiaalin %-osuuden. Samoin pystymme selvittämään onko muuntelu juuri siten kuin EU:n antama lupa edellyttää. Mitä prosessoidumpi elintarvike ja mitä vähäisempi GMO-materiaalin osuus sitä vaikeammaksi homma käy. Kuitenkin kaikissa tapauksissa pystymme maissin ja soijan suhteen testaamaan onko tuote "GMO vapaa".

2. Vastasitte alkuperäisen haastattelumme kysymykseen nro 2, että "Näytteistä suuri osa on tutkimuspyyntöjä, joten prosenttiosuus ei kerro todellista markkinatilannetta. Kuitenkin noin kolmannes." Voisitteko tarkentaa asiaa. Paljonko on tehty nimenomaan valvontaan liittyviä testejä vuosina 1997, 1998, 1999 ja 2000? Mitä ovat nämä mainitsemanne tutkimuspyynnöt?

Pyysalon vastaus: Toimeksiantojen määrää tai laatua emme spesifioi. Yleensähän maahantuoja haluaa varmistua siitä ettei raaka-aineessa ole GMO-materiaalia (kts vastaus No 1). Tänä vuonna arvioin, että noin 100 maahantuontierää joudutaan tutkimaan virallisina valvontatutkimuksina. Toimeksiannot ovat siis erikseen.

3. Kun paljastuu, että esim. tietty vauvanruoka(erä) sisältää gm-soijaa selvästi yli pitoisuuksien, mitä alkaa tapahtua? Pysähtyykö tuote-erä tulliin, laajennetaanko myyntikielto koskemaan jo mahdollisesti markkinoille päässeitä tuotteita? Seuraako maahantuojalle rangaistuksia, jos tuotteita on jo päässyt myyntiin ja myyty? Voisitteko vastata tähän kysymykseen mahdollisimman laajasti. (Kysymys liittyy alkuperäisen haastattelun kysymykseen nro 3.)

Pyysalon vastaus: Jos osottautuisi, että tuotteessa on GMO:ta ilman merkintää, tuote ääritapauksessa vedetään markkinoilta ja ainakin seuraavat erät joutuvat tutkimuksiin ja tavara on käyttöönottokiellossa tutkimusten ajan.

4. Onko Suomessa joitakin muita tahoja, jotka suorittavat geenimuunneltujen tuotteiden laboratoriotestausta?

Pyysalon vastaus: Muualla Suomessa ei tietääkseni tehdä tämäntapaisia valvontatutkimuksia. Tuskin on mahdollista, että pienet paikalliset laboratoriot alkaisivat rakentaa tällaisia valmiuksia, jotka vaativat miljoonainvestointeja. Tulli on kantanut tässä vastuunsa ja tekee parhaansa. Valvonta on vaikeaa, mutta hyvä, että tähänkin on jo päästy. Tullilaboratorio on mukana EU:n menetelmäkehitysprojektissa ja valvontavalmius kasvaa koko ajan.

Haastattelija: Asko Ali-Marttila