Haastattelussa Tullilaboratorion kemisti
Anna-Riitta Savolainen
Haastattelu
26.9.2000
3.11.2000
Hyvä Anna-Riitta Savolainen,

1. a) Kuinka paljon tulli testaa maahantuotavien elintarvikkeiden gmo-pitoisuuksia. Tehdäänkö testejä viikottain muutamia, kymmeniä, satoja vai tuhansia?
Vastaus: muutamia

b) Paljonko testejä tehtiin vuosina 1997, 1998 ja 1999?
Vastaus: 1997: 0 kpl, 1998: 14 kpl, 1999 72 kpl

c) Mitä kaikkia geenimuunneltuja tuotteita pystytte jo testaamaan?
Vastaus: tiettyjä maissia ja soijaa sisältäviä tuotteita

2. Miten suuri osa testaamistanne tuotteista on tänä vuonna osoittautunut gm-positiivisiksi?
Vastaus: Näytteistä suuri osa on tutkimuspyyntöjä, joten prosenttiosuus ei kerro todellista markkinatilannetta. Kuitenkin noin kolmannes.

3. Mitä seuraamuksia positiivisista näytteistä on ollut maahantuojille?
Vastaus
: Gmo-maissiin ja -soijaan on laitettava merkinnät tai muuten maahantuonti kielletään.

4. a) Kerroitte kesäkuussa Turun Sanomissa, että tullilaboratorio on vasta kesällä saamassa kvantitatiivista mittauslaitetta, jolla voidaan testata muuntogeenisten tuotteiden "gmo-prosentteja". Joko laite on käytössä ja paljonko sillä on tehty testejä?
Vastaus: On käytössä elokuusta saakka, muutamia kymmeniä.

b) Miksi laite otettiin käyttöön vasta nyt? (gm-tuotteiden osallehan tuli prosentin raja-arvo jo tämän vuoden huhtikuussa.)
Vastaus: Säädösten laatijat eivät välttämättä tunne valmiuksia valvonnan kannalta. Olemme kuitenkin EU:ssa aivan ensimmäisten joukossa. Ei tämäkään laite kaikkia teknillisiä ongelmia ratkaise. Se on vain yksi edistysaskel tällä rintamalla.

c) Mitkä ovat ne tahot, jotka päättävät tullilaboratorion gm-tuotteiden testaukseen käytettävistä varoista?
Vastaus: Gmo-valvonta on tullilaboratoriossa katsottu tärkeäksi ja siihen on siirretty henkilöresursseja laboratorion sisällä. Laitteet hankitaan tullilaboratorion normaalin laitehankintabudjetin puitteissa. Tullin ulkopuolista rahaa ko. tarkoitukseen ei ole.

5. Yleisesti gm-tuotteiden valvontaan liittyen haluaisimme vielä tietää, oletteko edelleen samalla kannalla kuin Turun Sanomissa 27.6., jolloin totesitte: "Ei geenimuuntelussa mitään niin tavatonta ole. Eiköhän meistä aika moni ole joka tapauksessa jossakin muodossa gm-ruokaa jo syönyt." - Eli näettekö tuotteiden testaamisvaatimuksen loppujen lopuksi melko turhaksi?

Vastaus: Gmo-soijaa tuskin voi välttää. Soijaa sisältäviä tuotteita on tuhansia ja pieniä gmo-määriä ei tarvitse ilmoittaa. Vaikkei gmo-soijasta tai maissista ole osoitettu toksikologisia riskejä, turhaa valvonta ei ole. Kuluttajalla on aina oikeus tietää mitä hän syö. Kuluttajalla on oikeus itse tehdä valintansa. Juuri tämän takia tullilaboratorio on tähän valvontaan panostanut. Myös teollisuudelle ja kaupalle valvonta on tärkeää. Useinhan tilanne on niin päin, että halutaan varmistaa ettei raaka-aine sisällä geneettisesti muunneltua materiaalia. Tällöin valvonnassa pärjätään ilman kvantitatiivisia määrityksiä. Riittää, että mittaus antaa nollatuloksen.

Katso myös tarkennuskysymysten vastaukset (vastaaja Tullilaboratorion johtaja Heikki Pyysalo).

Haastattelija: Asko Ali-Marttila