Gm-perunan koe tulee keskeyttää kokonaan
Nyt on aiempien kokeiden yhteenvedon paikka
Tiedote
14.8.2005
Kansalaisten Bioturvayhdistys on saanut kuulla tiedotusvälineiden kautta, että Boreal Kasvinjalostus Oy:n kenttäkoe muuntogeenisellä (gm) perunalla Jokioisilla on tuhottu.

"On valitettavaa demokraattiselle keskustelulle, että koe tuhottiin tällä tavoin", kommentoi kesämökiltään puheenjohtaja Markku Rämö.

Bioturvayhdistys paljasti gm-perunan kenttäkokeen paikan heinäkuussa 2004. Sijainti paljastettiin, koska kansalaisilla on oikeus tietää se ja kokeen turvajärjestelyissä oli pahoja puutteita. Boreal ei yhdistyksen varoituksista huolimatta lopettanut koetta tai suojannut sitä paremmin. Yhdistyksen tänä kesänä tekemien tiedustelujen perusteella turvajärjestelyjä oli parannettu vain kosmeettisesti.

Boreal ei ole tähän päivään mennessä perustellut, miksi gm-perunaa testataan avoimessa ympäristössä. Yhdistyksen sihteeri Hannes Tuohiniitty pitää koetta edelleen tarpeettoman riskin ottamisena. "Yksi riski toteutuikin kokeen tuhonneen henkilön tai ryhmän mahdollisesti levittäessä muuntogeenistä DNA:ta," Tuohiniitty muistuttaa.

Valtion enemmistöomisteisen Borealin tulisi keskeyttää veronmaksajien rahojen tuhlaus muuntogeenisten kasvien jalostamisessa. Koetta gm-perunalla ei tule enää jatkaa ensi vuonna.

Aiemmin Suomessa on tehty ainakin 20 gm-kenttäkoetta. Bioturvayhdistys pitää myös tärkeänä, että gm-kasveilla tehtyjen kenttäkokeiden tulokset saatetaan vihdoinkin julkisiksi. Gm-koetoimintaa on harjoitettu Suomessa yli kymmenen vuotta, mutta yhteenvetoa kokeiden tuloksista ja niihin sijoitetuista panoksista ei ole tehty, "On vaarana että rajallisia tutkimusresursseja on suunnattu ja suunnataan toimintaan joka ei hyödytä maa- ja metsätaloutta mutta tuottaa sekä ekologisia että taloudellisia riskejä", sanoo Rämö.

Lisätietoja: Hannes Tuohiniitty 044-3452111

Boreal-paketti perustelee, miksi koe on riski ja pitäisi lopettaa:
http://www.bioturva.org/boreal/