Suomeen tuodut tanskalaiskinkut 
edelleen gm-ruokittuja
– gm-rehun turvallisuutta ei ole todistettu
Tiedote
10.12.2004
Tänäkin jouluna joissain suomalaiskodeissa syödään juhlapöydässä Tanskassa kasvatettua sikaa. Tuontiyhtiöt ja kaupan keskusliikkeet tuovat maahan muutaman satatuhatta kiloa sianlihaa. Pääasiallinen myyntiyhtiö on Tanskan maanviljelijöiden omistama Danish Crown. Yhtiön tuotantosäännöissä vaaditaan gm-vapaan rehun käyttöä vain muutamassa erikoistuotteessa.

Bioturvayhdistyksen tekemän soittokierroksen perusteella näyttää, että Tuko Logistics (1) ja Inex Partners (2) tuovat maahan tanskalaiskinkkuja. Ruokakesko on ilmoittanut aiemmin (3), että se ei tuo lainkaan ulkomaisia kinkkuja täksi jouluksi.

Bioturvayhdistys tiedotti aiheesta vuosi sitten. Viime joulun alla kuluttajia ei yhdistyksen käsityksen mukaan informoitu kaupoissa tanskalaiskinkkujen tuotantotavasta. Yhdistys toivookin, että tänä vuonna kaupoissa olisi kylmäaltaan vieressä korrekti tiedote asiasta. Palvelimme kauppiaita kirjoittamalla valmiiksi kotisivuiltamme ladattavissa olevan tiedotteen. (www.bioturva.org/gmkinkut.pdf)

EU:n gm-tuotteiden merkintälainsäädännössä ei anneta mahdollisuutta merkitä gm-rehulla tai sen paremmin gm-vapaalla rehulla tuotettuja eläintuotteita. Kuluttajalla tulee silti olla oikeus valinnoillaan päättää minkälaista maataloustuotantoa hän haluaa kannustaa. Tätä vaatii myös voimaantullut EU-asetus 1829/2003 gm-ruoasta ja -rehuista.

Gm-soijan vaikutukset sitä syövän eläimen tai ihmisen terveyteen ovat edelleen epäselviä, vaikka USA:n elintarvike- ja lääkeviraston FDA:n eläinlääketieteen keskus jo 1992 vaati (4) gm-tuotteiden todistamista vaarattomiksi. Turvallisuuden varmistavia tutkimuksia ei ole vieläkään tehty missään. Gm-soijan on kuitenkin todettu mm. aiheuttavan hiirien maksassa muutoksia (5) ja se on vähentänyt koe-eläinten kasvua verrattuna tavanomaiseen soijaan (6). Gm-soijasta peräisin olevaa gm-DNA:ta on myös joissain tapauksissa löydetty gm-rehuilla tuotetusta eläintuotteesta, kuten maidosta, lihasta ja kananmunasta. (7)

Bioturvayhdistys muistuttaa lihaa syöviä kuluttajia siitä, että suomalainen sianliha on suurella varmuudella gm-vapaalla rehulla ruokittua, luomuliha vieläkin varmemmin. Suomalaisessa sianlihantuotannossa ei tietoisesti käytetä gm-soijaa. Rehunvalmistajat Suomessa ovat kuitenkin esittäneet siirtymistä gm-soijan käyttöön.

Yhdistys myös toivoo, että tuontiyhtiöt kantaisivat vastuunsa ja asettaisivat myyjille ehdoksi gm-vapaan rehun käyttämisen sekä toisivat maahan myös paljon kysyttyä luomukinkkua.

Lisätietoja: Hannes Tuohiniitty 044-3452111
ja bioturva@bioturva.org


  1. Tuko Logisticsista Christian Packalen ei suostunut kommentoimaan tuovatko he maahan tanskalaiskinkkuja, vaan pyysi soittamaan päällikölleen Heikki Karpovuolle. Tämä ei vastannut puheluihin tai soittopyyntöihin kahtena päivänä, vaikka oli työssä.
  2. Inex Partnerista Kimmo Kuronen kertoi, että tuovat maahan tanskalaislihaa, mutta ei halunnut kertoa onko myyjälle asetettu jotain erityisvaatimuksia. Luomusianlihaa he eivät Tanskasta tuo, vaikka Danish Crown tarjoaa sitäkin.
  3. Ruokakeskon tuoretuotteiden johtaja Jukka Koivunen, Maaseudun Tulevaisuus 22.11.2004
  4. Memorandum Feb 1992, FDA Draft Federal Register Notice on Food Biotechnology, Gerald B Quest, Director, Center for Veterinary Medicin, Saatavana alkuperäisessä muodossaan: http://www.biointegrity.org
  5. Malatesta et.al. 2003. Fine structural analyses of pancreatic acinar cell nuclei from mice fed on genetically modified soybean. European Journal of Histochemistry 2003; vol. 47 issue 4. Saatavana: http://www.ejh.it/full/pdf/2003/385.pdf
  6. Arpad Pusztai. 2002. Can Science Give Us the Tools for Recognizing Possible Health Risks of GM Food? Nutr Health. 2002;16(2):73-84. Saatavilla: http://www.mindfully.org/GE/GE4/Pusztai-Health-Risks1jan02.htm
  7. Saksalaistutkimukset ovat osoittaneet gm-DNAta löytyvän sitä syövän eläimen maidosta ja lihasta http://www.psrast.org/dnauptakechick.htm