Suomen linja gm-maissiäänestyksessä vastuuton
- päätöksentekojärjestelmä epädemokraattinen sekä EU:ssa että Suomessa
Tiedote
21.9.2004
Euroopan Unionin sääntelykomitean kokouksessa eilen iltapäivällä äänestettiin jälleen kerran uuden muuntogeenisen tuotteen tuomisesta EU:n alueelle. Kyseessä olevaa Monsanton gm-maissia (Mon863) olisi myönteisen päätöksen jälkeen voinut tuoda EU:n ulkopuolelta käytettäväksi ihmisravintona tai eläinrehuksi, mutta ei viljeltäväksi.

Mon863-maissin turvallisuus on kyseenalaistettu, kun yleensä gm-myönteinen ranskalainen geenitekniikan komissio (CGB) oli huolissaan gm-maissilla tehtyjen rottakokeiden tuloksista. Niissä käy ilmi huomattavia muutoksia rottien valkosolujen määrässä, munuaisten rakenteessa ja painossa sekä alhaisempia albumiini/globuliinipitoisuuksia gm-maissia syöneillä rotilla. Euroopan Maan ystävien käsiinsä saamissa pöytäkirjoissa komitean jäsen ja Ranskan tutkimusneuvoston johtaja kertoo huolestuneisuutensa: ”Ymmärrän argumentit luonnollisesta vaihtelusta, mutta näissä papereissa olevan epäsäännöllisyyden määrä on sellainen mitä en ole ikinä ennen tavannut.”

Testiäänestyksessä Suomi puolusti komission esitystä ainoastaan kolmen muun maan (Iso-Britannia, Hollanti, Viro) kanssa. Muut joko vastustivat tai eivät ottaneet kantaa. Suomen edustajana komiteassa ollut Irma Salovuori geenitekniikan lautakunnasta kertoi uskovansa ko. gm-maissin turvallisuuden olevan varmuudella selvitetty. Salovuori ei antanut painoarvoa CGB:n lausunnolle vaan luotti muihin turvallisuusarviointeihin. Salovuori väitti muiden maiden kielteisen kannan olevan pääasiassa poliittista.

Vielä viime viikolla esimerkiksi Ruotsi oli äänestämässä maissin puolesta, mutta maan maatalousviraston asiantuntijat tapasivat maanantaina ja tutustuivat ranskalaisviranomaisten sekä brittiläisen Arpad Pusztain arvioon tutkimuksesta. Koska selvitykset aiheuttivat huolta esittivät asiantuntijat kannan muuttamista. Näin Ruotsi käänsi kelkkansa.

Komissio on tuomassa asian uudemman kerran sääntelykomiteaan, mutta odottaa nyt muiden gm-hakemusten edistymistä päätöksentekojärjestelmässä. Testiäänestyksen avulla komissio sai selville jäsenmaiden kannat ja toivottavasti ymmärtää puuttua jäsenmaiden huolenaiheisiin.

Bioturvayhdistys pitää Suomen linjan muodostusta epädemokraattisena. Kauppa- ja teollisuusministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön edustajat vetävät täysin omaa linjaa, ja vielä ministeri Korkeaoja on epäonnistunut antamaan eduskunnan suurelle valiokunnalle mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon ja tarjoamaan riittäviä tietoja. Geenitekniikan lautakunnan, ministeriöiden ja eduskunnan on käytävä tiiviimpää keskustelua ennen komiteoiden äänestyksiä. Kaikille tutkimuksissa esille tulleille poikkeavaisuuksille on myös annettava niille kuuluva painoarvo ja niitä on käsiteltävä kokouksissa.

Yhtä lailla epädemokraattista on, että komissio yrittää saada usean kerran jäsenmaita esityksiensä taakse, mutta epäonnistuessaan siinä silti runnoo esityksensä läpi komission päätöksenä. Gm-ruoan pakkosyöttäminen eurooppalaisille kuluttajille ja turvallisuushuolien lakaiseminen maton alle on lyhytnäköistä toimintaa. Jäsenmaiden ja parlamentin kantojen tulisi voimakkaammin vaikuttaa komission toimintaan.

Lisätietoja: Hannes Tuohiniitty, puheenjohtaja 044-3452111