Punkaharjun vahingonteot 
eivät saa estää avointa keskustelua
Tiedote
23.6.2004
Kansalaisten Bioturvayhdistys on saanut tietoonsa, että nimetön henkilö tai ryhmä olisi tuhonnut Punkaharjulla käynnissä olleen muuntogeenisten (gm-)koivujen kokeen. Tiedon yhdistys sai 21.6. anonyymillä sähköpostiviestillä. Viestin lähettäjä kertoi viikonlopun aikana tuhotun 400 gm-koivua.

Yhdistys oli yhteydessä Metlaan aamulla 22.6. Metla ja tiedotusvälineet ovat tiedottaneet asiasta 22.6.

Bioturvayhdistys sanoutuu irti kyseessä olleesta iskusta. Yhdistys ei ole osallinen iskuun, eikä kannustanut ketään sellaiseen. Yhdistyksellä ei ole myöskään tarkempaa tietoa iskun tekijöistä tai teosta.

Yhdistyksen mukaan gm-puiden kasvattamiseen ja kenttäkokeisiin liittyy suuria riskejä, johtuen mm. metsäekosysteemin monimutkaisuudesta ja siitepölyn leviämisestä satojenkin kilometrien päähän, mikä voi muutamassa vuodessa levittää muuntogeenisen aineksen laajoille alueille. Suomessa gm-puiden kenttäkokeet käynnistettiin ilman avointa keskustelua ja riskinarviointia.

Muuntogeenisten puiden kasvattamista avoimessa ympäristössä ei yhdistyksen mukaan tule sallia. Yhdistys on useaan otteeseen vaatinut Punkaharjun kokeen keskeyttämistä tutkijoiden tai viranomaisten toimesta.

Yhdistyksen toiminta on avointa ja toiminnassa noudatetaan lakia. Yhdistys on tehnyt viranomaisille useita tutkintapyyntöjä geenitekniikkakysymyksissä ja mm. KHO ja oikeuskansleri ovat päätyneet yhdistyksen kannalle.

Bioturvayhdistys paljasti Punkaharjun kenttäkokeen tarkan sijainnin kesällä 2002, jotta laissa säädetty tiedon avoimuus gm-organismien levittämisestä ympäristöön toteutuisi. Myöhemmin myös KHO:n päätös vahvisti, että kokeen paikka on julkinen tieto.

Bioturvayhdistys on yhtenä monista järjestöistä mukana kansainvälisessä gm-puiden vastaisessa kampanjassa.

Yhdistys näkee valitettavana että yksilö tai yksilöt ovat katsoneet vahingonteon välttämättömäksi. Paras tapa estää kokeiden tuhoaminen on avoin kansalaiskeskustelu ja parlamentaarinen päätäntä. Bioturvayhdistys on toistuvasti tarjonnut keskustelunavauksia ja on edelleen valmis keskusteluun.

Bioturvayhdistys toivoo, että Punkaharjun tapahtumat eivät vaikeuta keskustelua gm-puista vaan avaavat sen.

Lisätietoja:
Hannes Tuohiniitty, puheenjohtaja 044-3452111

Ks. myös Ekometsätalouden Liiton tiedote 23.6.