Eurovaaliehdokkaat eivät luota 
gm-tuotteiden turvallisuuteen
Tiedote
25.5.2004
Kansalaisten Bioturvayhdistys ry. selvitti Euroopan parlamenttivaalien ehdokkaiden suhtautumista geenitekniikkaan ja muuntogeenisiin tuotteisiin.

Pääosa vastanneista suhtautui gm-kasveihin selvästi Suomen hallituksen EU-linjauksia varovaisemmin. Vain muutama vastaaja osoitti kannattavansa geenitekniikan käytön selkeää edistämistä.

Ehdokkaat eivät selvästikään luota gm-tuotteiden turvallisuuteen, sillä vain 13 vastanneista ostaisi kaupasta gm-merkityn maissilastupussin. Murskaava enemmistö puolestaan kannatti, että gm-siemeniä ei saa olla tavanomaisten tai luomusiementen joukossa lainkaan tai alle 0,1%. Ainoastaan kolme vastaajaa katsoi EU-komission ehdottamien tahattoman pitoisuuden kynnysarvojen (0,3 - 0,7%) olevan sopivia.

Vastaajat antaisivat 10 pisteen kuvitteellisesta rahoituspotista keskimäärin 5,7 pistettä luomutuotannolle, 3,7 pistettä tavanomaiselle tuotannolle ja vain 0,7 pistettä gm-tuotannon kehittämiselle. Vähiten geenitekniikkaa olivat valmiita tukemaan vasemmistoliiton (0,1) ja vihreiden (0,2) vastanneet ehdokkaat. Eniten puolestaan keskustan (1,4) ja kokoomuksen (1,3) vastanneet ehdokkaat.

Kyselyn avulla äänestäjät voivat selvittää yhden lisäkannan ehdokkaiden valitsemisen helpottamiseksi tai tarkistaa jo valitsemansa ehdokkaan kannat. Kyselyyn vastaamatta jättäneille geenitekniikka ei liene merkittävä kysymys tai sitten kantoja ei jostain syystä haluttu paljastaa.

Vastaukset saatiin kaikkiaan 58 ehdokkaalta, 160 ehdokkaasta, joille kysely lähetettiin sähköpostilla. Kyselyn saivat tiedoksi myös kaikkien puolueiden kampanjapäälliköt. Kyselyyn otetaan edelleen vastauksia vastaamatta jättäneiltä ehdokkailta.

Kansalaisten Bioturvayhdistyksen eurovaalikyselyn tuloksiin kokonaisuudessaan voi tutustua osoitteessa http://www.bioturva.org/euvaalit/

Lisätietoja: Hannes Tuohiniitty, puheenjohtaja
044-3452111 / bioturva@bioturva.org