Eurooppalaiset tyrmistyneitä:
Siementen gm-kynnysarvoissa 
ei voi tehdä kompromisseja!
Tiedote
3.5.2004
EU-komissio on ehdottamassa toukokuussa direktiiviä joka sallisi yli 2000 gm-rapsin tai noin 500 gm-maissin kasvavan jokaisella saman lajikkeen tavanomaisella tai luomuviljellyllä hehtaarilla ja silti olevan ”gm-vapaata”.

Tänään klo 15 Brysselissä paikallista aikaa eurooppalainen kampanja Pelastakaa Siemenemme (Save Our Seeds) antaa komissaari Wallströmille 200 000 nimen listan sen puolesta, että gm-kynnysarvoksi asetetaan alin löydettävissä oleva arvo (0,1 %). Vetoomusta tukee myös reilu 300 maanviljelijä-, kuluttaja- ja ympäristöjärjestöä, ay-liittoa, elintarvikeyritystä, kirkkoa sekä tiedemiesten järjestöä, jotka edustavat yli 25 miljoonaa eurooppalaista.

Kampanja kohdistaa kritiikkinsä siihen, että gm-kynnyarvoista ollaan käymässä poliittista kauppaa, ilman tieteellistä perustaa mm. kynnysarvojen mahdollisuudesta toteuttaa 0,9% gm-pitoisuus elintarvikkeissa. Komissaari Byrnen valmistelemaa ehdotusta pidetään ”takaovena” ja ”Troijan hevosena”, jonka avulla Euroopan koko elintarvikeketju saastutetaan. Kyseessä ei ole vain maanviljelijöiden valinnanvapaus gm-vapaisiin siemeniin.

Kampanja huomauttaa, että on kustannustehokkaampaa pitää siemenaines puhtaana, kuin koko elintarvikeketjua. Huomionarvoista on, että mikäli pieni saastunta siemenerissä hyväksytään leviää gm-aines koko viljelyalalle pikku hiljaa. Muuntogeenien puhdistaminen tai poistaminen on lähes mahdotonta. Tämä on merkittävää erityisesti silloin, jos jokin lajike joudutaan vetämään takaisin markkinoilta odottamattomista syistä, kuten parhaillaan tehdään Espanjassa erään gm-maissilajikkeen osalta (1).

Unionin geenitekniikkalainsäädäntö velvoittaa seuraamaan hyväksyttyjen gm-lajikkeiden vaikutuksia ja viljelylle voidaan asettaa myös tiettyjä ehtoja. Ehdotettu kynnysarvodirektiivi tekisi mahdottomaksi toteuttaa näitä velvoitteita.

Kampanja vetoaa jäsenmaihin, että ne estäisivät komissiota esittämästä tätä muuhun gm-lainsäädäntöön täysin sopimatonta direktiiviä. Suomi on tähän asti kannattanut komission esittämiä kynnysarvoja, mutta ei ole perustellut kantaansa. Kansanedustajat Oinonen ja Neittaanmäki ovat 27.4.2004 esittäneet hallitukselle eduskuntakysymyksen hallituksen kannasta.

Lisätietoa:
Save Our Seeds -kampanjan sivuilta www.saveourseeds.org/press_may3.html
Hannes Tuohiniitty 044-3452111 / bioturva@bioturva.org


(1) Espanjan hallitus ilmoitti 23.4.2004, että se vetää pois käytöstä Syngentan muuntogeenisen maissilajikkeen Bt 176, koska lajikkeessa on käytetty antibioottiresistenssimarkkeria (ARM). Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA:n asiantuntijat esittivät, että tiettyjä ARM:eja sisältäviä gm-lajikkeita ei tule käyttää kaupalliseen viljelyyn. Lajike oli poistettu käytöstä jo aikaisemmin Yhdysvalloissa.