Suomen hallitus ei saa hyväksyä 
kylvösiementen gm-saastumista
Tiedote
25.3.2004
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ: ministeri, Kirsi Heinonen
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ: ministeri, Jyrki Pitkäjärvi
KTTK: Erkki Vesanto

Kansalaisten Bioturvayhdistys ry
http://www.bioturva.org
Luomuliitto ry
http://www.luomuliitto.fi
                 
Euroopan komissio on päättämässä aivan lähipäivinä esityksestään direktiiviksi, joka määrittelee kuinka suuria pitoisuuksia gm-siemeniä sallitaan tavanomaisen tuotannon ja luomukylvösiementen erissä. Direktiiviehdotuksesta vastuussa oleva ympäristöasioiden komissaari Margot Wallström on joutunut tiukkaan kädenvääntöön muiden komissaarien kanssa.

Komissio on huolimatta kaksi vuotta kestäneistä laajoista kansalaisten mielenilmauksista ja huolenosoituksista huolimatta edelleen esittämässä, että gm-ainesta sallittaisiin 0,3%, 0,5% tai 0,7%; riippuen kyseessä olevasta kasvista. Nämä kynnysarvot on päätetty EU:n kylvösiementen komiteassa jo kaksi vuotta sitten ja niiden mahdollisuus on kyseenalaistettu uusien tutkimusten valossa. Myös komitea on pitänyt kynnysarvoja joissain tapauksissa liian korkeina.

Eurooppalainen suuri kansalaisvetoomus on vaatinut, että kynnysarvoksi pitää asettaa 0,1%, joka on nykyinen rutiininomaisesti gm-pitoisuuden testeissä saavutettava tunnistusraja.

Komission esitys menee huhtikuun aikana jäsenvaltioiden ministereistä koostuvan neuvoston päätettäväksi. Siellä komission esitystä pitää vastustaa 2/3 jäsenmaista, mikäli se halutaan kaataa. Suomen hallitus on ollut jo pitkään komission ehdottamien kynnysarvojen kannalla.

Kansalaisten Bioturvayhdistys ry. ja Luomuliitto ry ovat ällistyneitä ja huolissaan Suomen hallituksen tähänastisesta löysästä linjasta. Hallituksen tulee pikaisesti muuttaa kantansa ja kannattaa mm. Italian, Itävallan ja Tanskan esitystä alimmasta mahdollisesta kynnysarvosta. Järjestöt pitävät hallitukselta edesvastuuttomana hyväksyä gm-pitoisuuksia muiden tuotantotapojen siemenissä.

Mikäli Suomen hallitus edelleen kannattaa tavanomaisten ja luomusiementen saastumista gm-siemenillä vähän kerrallaan, sen tulisi julkisesti vastata seuraaviin kysymyksiin:

  1. Kuinka gm-aineksen seuranta ja mahdollinen pois vetäminen markkinoilta ongelmatapauksissa toteutetaan, mikäli kaikissa kylvösiemenissä on pieniä pitoisuuksia?
  2. Miten aiotaan varmistaa ettei pieni pitoisuus ajan kuluessa lisäänny maa- ja elintarviketaloudessa? Täytyy muistaa, että elintarvikkeiden gm-raja-arvo 0,9% ei juurikaan salli siementen gm-pitoisuuksia.
  3. Miksi ne viljelijät, jotka eivät halua gm-viljellä, joutuvat maksamaan lisäkustannuksia testauksesta ja kontrolloinnista?
  4. Kumpi on kustannustehokkaampaa; varmistaa alhainen gm-pitoisuus siementuotannossa vai koko elintarvikeketjussa?
  5. Kuinka gm-siementen korkeiden kynnysarvojen hyväksyminen palvelee Suomen etua, kun kotimaan maatalouteen ei ole vuosiin odotettavissa gm-lajikkeita?

Lisätietoja ja taustamateriaalia:

Hannes Tuohiniitty, puheenjohtaja
bioturva@bioturva.org ja 044-3452111

Esa Partanen, puheenjohtaja
esa.partanen@proagria.fi ja 0400-463172

Sivuilta www.saveourseeds.org löytyy myös lisämateriaalia ja kuvia vapaaseen käyttöön. Save our Seeds -vetoomuksen ovat allekirjoittaneet jo yli 100 000 yksittäistä Euroopan kansalaista sekä jäsentensä kautta 25 miljoonaa kansalaista edustavat järjestöt.