Euroopan parlamentin geenitekniikkapäätökset
hyvä askel eteenpäin
- gm-vapaat vyöhykkeet ovat nyt mahdollisia
Tiedote
3.7.2003
Euroopan parlamentin eilen hyväksymä lakipaketti gm-tuotteiden jäljitettävyydestä ja merkinnöistä sekä gm-ruoasta ja rehuista oli hyvä askel eteenpäin sillä tiellä, että voidaan turvata kuluttajien ja viljelijöiden oikeus tehdä valintoja. Vielä ei kuitenkaan voida täysin turvata valinnan mahdollisuuden toteutumista ennen kuin gm-tuotannon seuraukset tavanomaiselle ja luomutuotannolle minimoidaan.

Parlamentti valitettavasti luopui vaatimasta tahattoman sekoittumisen rajan alentamista 0,9%:sta 0,5%:iin. Kompromissina tästä luopumisesta komissio kuitenkin suostui tukemaan erästä lisäystä direktiiviin 2001/18. Parlamentti hyväksyi artiklan (43a) direktiiviin gm-ruoasta ja rehuista (genetically modified food and feed), jossa jäsenmaille annetaan mahdollisuus ryhtyä toimenpiteisiin estämään ei-gmo-tuotteiden saastuminen gm-aineksella. Samoin komissio velvoitetaan huolehtimaan, että rinnakkaiselo toteutuu.

Aikaisempi lainsäädäntö (direktiivi 2001/18/EY) ei ole varmuudella antanut tähän mahdollisuutta, vaikka siihen perustuen onkin vaadittu eri puolella Eurooppaa gm-vapaiden vyöhykkeiden perustamista. Mm. Slovenian-Itävallan maakunnan-Italian maakunnan alueelle on suunniteltu geenimuuntelusta vapaata luomutuotantoon ja matkailuun erikoistuvaa Bioregion–aluetta vuoteen 2006 mennessä.

Nyt Suomessa on mahdollisuus kansallisesti määritellä osa tai koko Suomea sellaiseksi alueeksi, jolla muuntogeenisiä kasveja ei viljellä. Tässä on todellinen erikoistumisen paikka ja mahdollisuus suomalaisen ruoantuotannon puhtaan imagon vahvistamiseksi ja säilyttämiseksi vientitarkoituksiin sekä kotimaisten kuluttajien luottamuksen säilyttämiseksi.

Hannes Pekkala, puheenjohtaja
Kansalaisten Bioturvayhdistys ry

Lisätietoja:
Hannes Pekkala, p. 050 409 5779
hannes.pekkala@bioturva.org

EP:n hyväksymä teksti:
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/calendar?APP=PV2&
PRG=CALEND&LANGUE=EN&TPV=PROV&FILE=030702