Kansalaisten Bioturvayhdistys syyttää virkamiehiä irtiotosta
Maatalouden geenitekniikkastrategiasta vaaditaan parlamentaarista keskustelua
Tiedote
22.11.2002
Kansalaisten Bioturvayhdistys kyseenalaistaa Maa- ja metsätalousministeriössä virkatyönä tehdyn geenitekniikkastrategialuonnoksen, joka luovutettiin ministeri Koskiselle keskiviikkona.

Yhdistys syyttää ministeriötä varaslähdöstä.
- Ei ole ministeriön virkamiesten asia päättää maataloutemme geenitekniikkastrategiasta. Tämä linjaus on tehtävä parlamentaarisella tasolla avoimen kansalaiskeskustelun jälkeen, toteaa yhdistyksen lakimies Mikko Vartiainen. Parlamentin lisäksi prosessissa on ohitettu myös keskeisiä kansalaisjärjestöjä ja ammattiryhmiä. Niinpä esimerkiksi Suomen Luonnonsuojeluliitto, Kuluttajat-Konsumenterna ry ja Luomuliitto sivuutettiin valmistelutyössä. - Menettely rikkoo Rion Agenda 21:ssä sovittuja periaatteita kansalaisten mahdollisuudesta osallistua suunnitteluun ja päätöksentekoon, toteaa Vartiainen.

Menettelytaparikkomukset ovat Kansalaisten Bioturvayhdistyksen mielestä riittävä syy siihen, ettei asiakirjaa kannata pidemmälle kehittää.
- Uskon, että kelpaa sellaisenaan kuitenkin dokumentiksi siitä, kuinka pitkälle voi lobbari päästä, kun saa operoida hallinnon sisällä, kommentoi yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Hyvönen ja ihmettelee erityisesti kiihkomielisenä geenitekniikan kannattajana tunnetun Jussi Tammisolan keskeistä roolia prosessissa.

Kansalaisten Bioturvayhdistys kyseenalaistaa myös sen, että ministeri Koskinen asettui EU:n maa- ja metsätalousministerien kokouksessa kannattamaan kaikkein löysintä linjaa kiistassa ilman merkintää sallittavasta gm-prosenttirajasta. Linjauksella asetuttiin tukemaan lähinnä USA:n ja Kanadan geenimuunteluun perustuvaa agrobisnestä ja tuontia EU:n markkinoille - elintarvikkeiden puhtauden ja ruokaturvallisuuden kustannuksella.

Kuluttajille tehtyjen kyselyiden mukaan kielteinen asenne geenimuntelua kohtaan on koko ajan lisääntynyt ja kyselyiden mukaan 70 % eurooppalaisista ei kertakaikkiaan halua syödä ja 96,4 % haluaa valita mitä syö.

Kansalaisten Bioturvayhdistys pahoittelee ministeriön asettumista tässä kysymyksessä liputtamaan gm-viljelyn puolesta ja pitää linjausta hätiköitynä.

- Geenitekniikan lobbarit ovat vuosia pelotelleet, että EU:n maatalous tipahtaa kehityksen kelkasta, jos emme seuraa USA:n valitsemaa tietä. Nyt nähdään kuinka tämä kelkka törmääkin kuluttajien ja markkinoiden vastustukseen, sanoo maataloustoimittaja Markku Rämö.

- Jos halutaan saavuttaa maapallonlaajuisesti kysytyin ja eettisesti hyväksyttävin laatustandardi maataloustuotannollemme, on syytä pitää kiinni geenimuuntelusta vapaan vyöhykkeen statuksesta.

Kansalaisten Bioturvayhdistys ehdottaa, että maassamme käynnistetään avoimet pyöreän pöydän neuvottelut kaikkien asianosaisten tahojen kesken geenitekniikan soveltamisen rajoista ja mahdollisuuksista.

Lisätietoja:
Hannu Hyvönen
Kansalaisten Bioturvayhdistyksen pj
p. 017816444

Mikko Vartiainen
lakimies
p. 503863354