Siirtogeeniset puut huolestuttavat
1330 kansalaisen allekirjoittama adressi luovutettiin Soininvaaralle
Tiedote
10.2.2002
Kansalaisten Bioturvayhdistys ja Ekometsätalouden Liitto luovuttivat sosiaali- ja terveysministeri Osmo Soininvaaralle 1330 allekirjoittajan kansalaisadressin, jossa vaaditaan siirtogeenisillä puilla tehtävien kenttäkokeiden keskeyttämistä.

Allekirjoittaneet pyytävät STM:n alaista geenitekniikan lautakuntaa puuttumaan "siihen oikeustajua ja biologista turvallisuutta loukkaavaan tilanteeseen, jossa ilman monitieteellistä riskinarviointia ja avointa keskustelua on useilla paikkakunnilla käynnistetty kansalaisilta lupaa kysymättä kenttäkokeita, jotka voivat peruuttamattomalla tavalla häiritä metsäekosysteemin toiminnan geneettistä perustaa."

Yhdistysten vetoomuksessa todetaan, että ulkopuolisten geenien siirtäminen mihin tahansa lajiin voi aiheuttaa odottamattomia haittavaikutuksia myös muille lajeille ja siten koko ekosysteemille. Koska puilla on jopa kolme kertaa laajempi genomi kuin ihmisellä, on tahattomien muutosten riski osoittautunut erittäin suureksi.

- Paljaan taivaan alla tehtyihin kokeisiin liittyy kiistattomasti sekä taloudellisia että ekologisia riskitekijöitä ja toisaalta, kun myös metsäteollisuuskin on pitkälti irtisanoutunut geenimuunneltujen puiden käytöstä, emme näe syytä jatkaa koetoimintaa, totesi tiedottaja Asko Ali-Marttila Bioturvayhdistyksestä.

- Monikohan tietää, että kyseenalaistettua tutkimusta manipuloiduilla puilla tehdään mm. kansallismaisemassamme Punkaharjulla, kysyy yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Hyvönen.
- Jos viranomaiset eivät kykene lopettamaan kokeita, ehkä tässä tilanteessa paras ja kunniakkain ratkaisu olisi se, että tutkimustahot itse vetäisivät johtopäätökset toiminnan jatkamisen mielekkyydestä. Kenttäkoetoiminnan lopettaminen olisi todella positiivinen signaali Metsä-Suomesta maailmalle. Vähintäänkin ihmisten tulisi saada tarkasti tietää, missä kokeita järjestetään, kuten hallinto-oikeus äskettäin totesi.

Ministeri Osmo Soininvaara tunnusti Hanasaaressa järjestetyssä seminaarissa kansalaisjärjestöjen rakentavaa panosta tarvittavan nykyisessä arvomurroksessa. Soininvaara toivoi avointa keskustelua myös metsäpuiden geenitutkimuksen osalta.
- Parhaat argumentit voittakoot, kommentoi ministeri käytyä keskustelua.

Lisätietoja: www.bioturva.org/metsa
Asko Ali-Marttila, 0400 727289
Hannu Hyvönen, 040 8317733