Rokotusohjelmaan tulossa muutoksia
- joko haitatkin pannaan puntariin?
Bioturvayhdistys kysyy terveysturvan perään
Tiedote
6.7.2001
Suomalaislasten rokotusohjelma on puntarissa, ja uusia rokotuksia on jälleen tulossa mukaan. Kansalaisten Bioturvayhdistys haluaa tässä vaiheessa tuoda kansalaiskeskusteluun Suomessa pitkään vaietun rokotusbisneksen nurjan puolen ja ehdottaa, että koko rokotusohjelma arvioidaan huolellisesti uudelleen. Bioturvayhdistys haluaa erityisesti tuoda esiin, että vaikka rokotusten aiheuttamista haitoista on paljon tutkittua tietoa, neuvoloissa ja terveyskeskuksissa ei riittävästi toteudu Kansanterveyslaitoksen antama ohje, jonka mukaan rokotettaville ja heidän vanhemmilleen tulisi jakaa tietoa myös rokotusten haitoista. Mahdollisuudesta, että rokotus aiheuttaa pysyvän vamman tai kroonisen sairauden tulisi myös tiedottaa kuluttajille. Jos rokotuksia lisätään, lisääntyvät myös rokotusten aiheuttamat vauriot.

Suomessa Kansanterveyslaitos kerää tietoja sille ilmoitetuista rokotusvaurioista, mutta onko suomalaisilla neuvolalääkäreillä valmiuksia ja riittävästi koulutusta tunnistaa rokotusten aiheuttamia vaurioita? Kansainvälisistä selvityksistä on myös käynyt ilmi, että tämän kaltainen lääkärien omaan aktiivisuuteen perustuva raportointi tuo esiin vain jäävuoren huipun koko ongelmasta: vain 10% - tai vieläkin vähemmän - vakavista rokotusten aiheuttamista vammoista ja sivuoireista todella ilmoitetaan eteenpäin ja tilastoidaan rokotusvaurioiksi. Yhdistys myös ihmettelee, onko Kansanterveyslaitos sopiva viranomainen tilastoimaan ja kartoittamaan rokotusvaurioita, koska laitos ainakin vielä nykyään valmistaa myös itse rokotteita. Yhdistyksen mielestä rokotteiden sisältämistä eri ainesosista ja lisäaineista tulisi myös selvästi kertoa rokotettavalle, sisältäväthän monet rokotteet niinkin myrkyllistä lisäainetta kuin elohopeaa. Erityisesti pienten lasten vanhemmilla tulisi olla oikeus itse arvioida rokotusten haitat ja hyödyt objektiiviseen tietoon perustuen, koska vakavimmat rokotusvauriot kohdistuvat yleensä juuri pieniin lapsiin, joiden immuunipuolustus on vielä kehittymätön.

Kansalaisten Bioturvayhdistys esittääkin peruspalveluministeri Osmo Soininvaaralle pyynnön, että ministeriön toimesta uudelleenarvioitaisiin koko nykyinen rokotusohjelma. Yhdistys pyytää myös selvitystä siitä, onko Suomessa tehtävä lääke- ja rokotetutkimus riittävän puolueetonta, ja mitkä ovat alueella toimivien tutkimusryhmien taloudelliset kytkökset lääketeollisuuteen. Viime aikoina on useiden lääketieteellisten julkaisujen pääkirjoitussivuilla esitetty huolestuneita kannanottoja lääketeollisuuden liian vahvasta otteesta lääketieteelliseen tutkimukseen. Jos lääketeollisuus sanelee mitkä tiedot julkistetaan ja mitkä eivät, lääkärien ja kuluttajien tiedot lääkkeiden ja rokotusten haitoista saattavat jäädä puutteellisiksi. Suomessa asian ajankohtaisuutta korostavat viime vuosina paljastuneet useat lääketieteen alan väärinkäytökset.

Infopaketti rokotteiden vaietusta puolesta: www.bioturva.org/rokotus

Lisätietoja: Marja Tuomela, puh. 7592 497 tai 191 59319.
Sähköposti: marja.tuomela@bioturva.org