Metsäpuiden geenimuuntelussa tapahtunut varaslähtö
Internet-adressi vaatii kenttäkokeiden keskeyttämistä
Tiedote
28.5.2001
Kansalaisten Bioturvayhdistys ja Ekometsätalouden liitto julkaisivat tänään maanantaina internetissä kirjelmän, jossa vaaditaan geenimuunneltujen puiden kenttäkokeiden välitöntä keskeyttämistä.

Geenitekniikan lautakunnalle suunnatussa vetoomuksessa todetaan luotettavan, monitieteellisen riskien arvioinnin jääneen tekemättä ja ettei koealueen kansalaisille ole annettu riittävästi tietoa koetoiminnan laadusta.
- Kyse on selvästä varaslähdöstä ja toiminta rikkoo yleistä oikeustajua vastaan, sanoo varatuomari Mikko Vartiainen, joka on yksi kirjelmän ensimmäisistä allekirjoittajista.

Samoilla linjoilla on Ekometsätalouden Liiton puheenjohtaja Riitta Wahlström, joka pitää syntynyttä tilannetta kestämättömänä. - Se, että elinympäristöömme tuotetaan geenimuunneltuja organismeja meille kertomatta ja meiltä lupaa kysymättä, on vääryys. Jos tilanne kuitenkin täyttää lain pykälät, on kyseessä tältä osin laillisuuskriisi.

Kansalaisten Bioturvayhdistys toteaa, etteivät julkisuudessa esitetyt turvajärjestelyt todellisuudessa estä luontaisten metsien geneettisen saastunnan mahdollisuutta.

- Ihmettelen Ekoisti-ohjelmassa esiintyneen koivun geenimuuntelijan puheita siitä, että riski villipuiden pölyttymisestä eliminoidaan poistamalla koetaimet ennen niiden luontaista kukintaikää, toteaa Bioturvayhdistyksen puheenjohtaja Hannu Hyvönen.
- Onko mahdollista että tutkija ei ole tietoinen saksalaisten kollegoidensa tekemistä havainnoista, joiden mukaan yksi geeninsiirron odottamaton sivuvaikutus on ollut puun kukinnan aikaistuminen useilla vuosilla.

Kirjelmässä kiistetään oikeus edes tutkimuksen nimissä tuottaa puihin siirtogeenistä perimää, jonka vaikutuksia koko ekosysteemin toimintaan ja kehityskulkuun ei osata ennalta arvioida.

Lisätietoja ja kirjelmä löytyvät osoitteista:
www.saunalahti.fi/ekometsa ja www.bioturva.org/metsa