Pharming-yhtiö rikkonut rahoittajien luottamuksen Suomessa?
Lapinlahden gm-lehmähanke keskeytettävä
Tiedote
13.2.2001
In English
Ylen maakuntauutiset kertoi eilen (kts. Liite 1), että "Lapinlahdella geenilehmiä tutkivan Pharming-osakeyhtiön toimitusjohtaja vaihtuu. Toimitusjohtaja Pauli Seppäsen ero on astunut voimaan viime tiistaina."
Asiaa kommentoivat tänään tuoreeltaan myös Savon Sanomat (Liite 2) ja Iisalmen Sanomat (Liite 3). Tässä vaiheessa uutiset eivät kerro työsuhteen loppumisen syytä, eivätkä selkeästi edes sitä, onko toimitusjohtaja eronnut itse vai erotettu.

Kansalaisten Bioturvayhdistyksessä arvioidaan tilanteen olevan seurausta siitä, että julkisuuteen on noussut tietoa, jonka mukaan Suomen Pharming Oy on hanketta ajaessaan ja sille rahoitusta hakiessaan salannut päättäjiltä, viljelijöiltä ja kansalaisilta sellaista tietoa, jonka yhtiö joutui kertomaan osakesijoittajille prospectus-selvityksessä listautuessaan Hollannin pörssiin (kts. liite 4).

- Yhtiö lienee myös jättänyt kertomatta sen, että Hollannissa sikäläinen maatalousministeri kielsi vuonna 1998 Pharmingin käyttämät geeninsiirtotekniikat ja vastaavat kiellot voivat hyvinkin levitä myös muihin Euroopan maihin, toteaa tiedottaja Asko Ali-Marttila Kansalaisten Bioturvayhdistyksestä.
- Myös epäselvyydet tulevan toiminnan laadusta ovat aiheuttaneet kummastelua. Toisaalta on puhuttu lääkelehmistä ja toisaalta "kliinisen ravintolisän" tuottamisesta.

Salattiinko rahoittajiltakin riskianalyysit?

Kansalaisten Bioturvayhdistyksen saamien tietojen mukaan riskeistä ei ole kerrottu mitään myöskään suomalaisille rahoittajille. Pharmingin hanketta ovat tukeneet tietojemme mukaan ainakin Lapinlahden kunta, Pohjois-Savon TE-Keskus ja Sitra.
Hanketta arvostellut ylä-savolainen toimintaryhmä on tekemässä em. tahoille selvityspyyntöä tältä osin. Myös Kuopion yliopiston roolia hankkeen edistäjänä toivotaan selvitettävän.
- On käynyt ilmi, että ainakin professori Juhani Jänne A.I.Virtanen Instituutista on sitoutunut yhtiöön istuessaan yhtiön tieteellisessä neuvostossa, sanoo Kansalaisten Bioturvayhdistyksen puheenjohtaja Hannu Hyvönen.

Yhdistys toivoo selvitettäväksi mm. ketkä kaikki yliopiston tutkijat olivat omistajina mukana FinnGene-yhtiössä, joka kehitti Pharmingille myydyt tekniikat ja patentit.
- On kyseenalaista, jos tiedemiehet, jotka ovat itse mukana edunsaajina Pharmingin bisneksessä voivat toimia maakunnallisina asiantuntijoina yhtiön eduksi.

Lisätietoja:
Asko Ali-Marttila, p. (019) 443 456 tai (0400) 727 289
Kaisa Merenmies, p. (017) 731 125
Hannu Hyvönen p. (017) 816 444
bioturva@bioturva.org

Katso myös Juliana von Wendtin säätiön kannanotto ihmisgeenilehmähankkeen
eläinsuojelullisista ulottuvuuksista http://www.bioturva.org/kann/kann004.htm


Liite 1. Yle:n Radiosavon uutissähke 12.2.2001

Lapinlahdella geenilehmiä tutkivan Pharming osakeyhtiön toimitusjohtaja vaihtuu. Toimitusjohtaja Pauli Seppäsen ero on astunut voimaan viime tiistaina. Seppänen ei halua kommentoida eron syitä. Hän perustelee vaitioloaan yhteisellä sopimuksella entisen työnantajansa kanssa. Yhtä vaitonaisia ollaan myös Pharmingin puolella. Yhtiön Suomen toiminnoista vastaa tällä hetkellä toimitusjohtaja Erik Smaal Hollannissa. Pharming on hollantilainen geeniteknologiayritys, jolla on lääkelehmiä kasvattava koenavetta Lapinlahdella.


Liite 2. Savon Sanomien uutinen 13.2.2001

Pauli Seppänen vetäytyy
Pharming Oy:n johdosta

KUOPIO
Jouko Juutilainen
Siirtogeenisillä lehmillä lääkemaitoa Lapinlahdella tuottavan ja jalostavan Pharming Oy:n toimitusjohtaja Pauli Seppänen on irtisanoutunut tehtävästään. Virallisesti Seppäsen ja Pharmingin tiet erkanivat viikko sitten.
– Kyllä se pitää paikkansa, mutta muuten en ala kommentoida tapahtunutta, Seppänen kertoi ja viittasi asiasta Pharmingin kanssa tehtyyn sopimukseen. Hän kuitenkin kieltää, että viime kuukausina geenilehmien riskeistä käyty vilkas julkinen keskustelu olisi mitenkään vaikuttanut henkilökohtaiseen ratkaisuun.
– En ala spekuloida, mitä teen jatkossa. Eiväthän ne Soneran johtajatkaan kommentoi, se on reilun pelin henki puolin ja toisin. Seppänen viihtyi Pharming Oy:n johdossa viisi vuotta, jota ennen hän työskenteli Kemiran biotekniikkaosastolla kymmenisen vuotta. Pharmingin Suomen toiminnoista vastaa toistaiseksi vt. toimitusjohtajana Erik Smahl Hollannista. Hän on osallistunut aikaisemmin yhteistyöhön kuopiolaisten lääkemaitohankkeeseen projektipäällikkönä.


Liite 3. Iisalmen Sanomien uutinen 13.2.2001

Pharmingin toimitusjohtaja
Seppänen erosi tehtävästään

Lapinlahden Alapitkällä geeninavettaa ylläpitäneen Pharming Oy:n toimitusjohtaja Pauli Seppänen on luopunut tehtävästään viime tiistaina.
- Seppänen on päättänyt lähteä muihin tehtäviin yhtiöstämme. Pääsimme yhteisymmärrykseen ja hänet vapautettiin toimitusjohtajan tehtävästä viime tiistaina, viestii nyt Suomen toimintoja johtava Erik Smaal Hollannista. Smaal sanoo, että Hollannissa ollaan tyytyväisiä Seppäsen työhön Suomessa ja varsinkin Pharming Oy:n kehittämiseen.
- Muutoksella ei ole vaikutusta mihinkään Suomen toimintoihin, Smaal sanoo. Seppälä itse ei kommentoi lähtöään.
- Viime tiistaista alkaen Smaal on hoitanut Alapitkän ja Suomen asioita, Seppänen toteaa. Mahdollisesta siirtymisestään muihin tehtäviin Seppänen on yhtä vaitelias.
- Minulla on useitakin juttuja meneillään, mutta jossain vaiheessa voisin pitää lomaakin, hän sanoo.
Lapinlahden kunnassa on meneillään Maidosta uuselintarvikkeeksi -projekti, johon Alapitkän navetta ja geenituotanto olennaisesti liittyy. Myös Lapinlahden kunnanjohtaja Kari Virranta on saanut asiasta varsin niukasti tietoa.
- En tiedä muuta kuin sen, että Seppänen on siirtynyt muihin tehtäviin.
- Mutta kuitenkaan tämä ei vaikuta projektiin millään tavalla eikä myöskään Alapitkän navettaan. Luulen, että kysymys on heidän firman sisäisestä kuviosta, Virranta uskoo.


Liite 4. Referaatti Pharmingin pörssiselosteesta

Alla oleva tieto on kerätty pääasiassa Pharming-yhtiön pörssiin listautumisen yhteydessä tehdystä prospectus-selosteesta, joka on julkaistu 7.6.1999.

Kansalaisten Bioturvayhdistys on kääntänyt selosteesta muutamia kohtia, joiden julki tuomisella haluamme varmistaa, että ylä-savolaisilla alkutuottajilla on kaikki tarvittava tieto, ennen kuin tekevät sitoumuksia esim. siirtogeenisten lehmien kasvattamisessa. Kuten alla olevasta voi päätellä, toistaiseksi on ennenaikaista arvioida onnistuuko Pharming saamaan mitää tuotteita markkinoille - ja mikäli onnistuu, näiden tuotteiden menekkiin liittyy useita epävarmuustekijöitä.
(Prospectus-selosteesta tehty käännös on suuntaa-antava, ei sanatarkka. Alkuperäinen englanninkielinen teksti pyritään toimittamaan näille sivuille mahdollisimman pian)

Referointi /Asko Ali-Marttila

Taustaa
Pharming-yhtiö aloitti toimintansa Hollannin Leidenissa vuonna 1988. Yhtiö listautui pörssiin vuonna 1999. Vuonna 2000 yhtiön pörssikurssi oli huhtikuusta eteenpäin selvästi laskeva.

Otteita Prospectus-selosteesta

Riskitekijät
Investointi (Pharmingin) osakkeisiin sisältää merkittävän riskin. Ennen investointipäätöksen tekoa mahdollisten ostajien tulisi huolella perehtyä kaikkeen prospectus-selosteessa kuvattuun ja erityisesti alla kuvattuihin riskeihin.

Yhtiön siirtogeenisen tuotannon menetelmät ja kaikki kehitteillä olevat tuotteet vaativat runsaasti lisätutkimuksia, kehitystyötä ja testausta. Ennen kaupallistamista ne vaativat myös lainsäädännöllisen hyväksynnän ja mittavaa lisärahoitusta. Tulee viemään useita vuosia, ennen kuin yhtiö saa tuotteiden myynnistä mitään tuottoa, (jos saa milloinkaan). Siirtogeenisen tuotannon käyttö on vielä melko uusi ja testaamaton. Se ei ole vielä johtanut yhdenkään hyväksytyn (terapeuttisen) tuotteen syntymiseen. Näin ollen yhtiön siirtogeenitekniikkaa hyödyntävä tuotekehitys sisältää huomattavan (high degree) riskin; se on hyvin epävarmaa ja se saattaa johtaa odottamattomaan kehitykseen, kliinisiin tai laindäädännöllisiin viivytyksiin tai huonotehoisiin tuotteisiin. Näistä tekijöistä mikä tahansa saattaa hidastaa tai estää yhtiön tai sen kumppaneiden tuotekehittelypyrkimykset, millä olisi haittaava vaikutus yhtiön talouteen ja toimintaan. Ei voi olla varmuutta siitä, että yhtiön teknologia johtaa löydöksiin tai taloudellisesti merkittäviin tuotteisiin; tai että yhtiön tai sen kumppaneiden tutkimus tai tuotekehitys minkään tuotteen osalta saadaan menestyksellisesti päätökseen; tai että yksikään sellainen tuote tulee todistetuksi turvalliseksi ja tehokkaaksi; tai että vaaditut lainsäädännölliset hyväksynnät saadaan ajoissa (tai ollenkaan) kuntoon. Yhtiö tai sen yhteistyökumppanit voivat kohdata ongelmia ja viivytyksiä liittyen tutkimukseen tai kehitystyöhön, lainsäädännölliseen hyväkysymismenettelyyn, tuotantoon tai kauppaan...

Ei voida antaa vakuuksia siitä, että erivaiheisten kliinisten testien tulokset tukevat testien jatkamista minkään tuotteen osalta; ei voida myöskään antaa vakuuksia siitä, että erivaiheisten testien tulokset tukisivat lainsäädännön vaatimia hakemuksia, niin että ne hyväksyttäisiin, tai että viranomaiset eivät vaatisi lisätestausta. Tuotteiden lisätestausta voidaan vaatia sekä ennen että jälkeen lainsäädännöllisen hyväksynnän. Yhtiö saattaa missä tahansa monimutkaisen prosessin vaiheessa huomata, että tuotteet, jotka esitestauksessa näyttivät lupaavilta, eivät olekaan turvallisia ja tehokkaita; tai että ne eivät täytä hyväksymismenettelyyn liittyviä vaatimuksia...

Muita huomattavia riskitekijöitä:
- Yhtiön riippuvuus useista yhteistyökumppaneista.
- Yhtiön riippuvuus patenteista ja liikesalaisuuksista.
- Yhtiön tappiollinen historia (maaliskuuhun -99 mennessä yhtiölle kertyneet tappiot olivat noin 220 miljoonaa markkaa).
- Tulevaisuuden epävarma tuottavuus. (Tappiollisen toiminnan odotetaan yhä jatkuvan.)
- Lisärahoituksen ilmeinen tarve. Lisärahoituksen saaminen on kuitenkin epävarmaa.
- Mitään vakuuksia siitä, että markkinat hyväksyisivät yhtiön tuotteet, ei ole.
- Koska yhtiön tuotantoon sisältyy eläinkokeita ja geenimuuntelua, se saattaa julkisuudessa kohdata huomattavaa vastustusta ja joutua erilaisten boikottien kohteeksi.
- Yhtiön tuotantokyky on rajallinen ja sillä ei ole (riittäviä) markkinointivalmiuksia.
- Tuotteiden luotettavuusongelmat, jotka saattavat johtaa esim. kanteisiin yritystä vastaan.
- Kilpailu: yhtiön toimiala on ns. nopean kehityksen ala ja siirtogeeninen tuotantotapa voi joutua kovaan kilpailuasetelmaan muilla biologisilla menetelmillä tuotettujen tuotteiden kanssa. Monella yhtiön kilpailijalla on enemmän kokemusta sekä kliinisten testien suorittamisesta että alalla vaadituista lainsäädännöllisistä toimista.