Tutkintapyyntö gm-rapsista
ja geenitekniikan lautakunnasta
Bioturvayhdistyksen ennakkotiedote
Tiedote
5.9.2000
Kansalaisten Bioturvayhdistys on käynnistämässä kaksi oikeusprosessia geenitekniikan valvonnasta Suomessa. Ohessa aiheesta ennakkotietoa. Lisää tausta-aineistoa lähetämme kiinnostuneille pyydettäessä.

Kansalaisten Bioturvayhdistys perustettiin viime keväänä, samaan aikaan, kun luvaton geenimuunnellun rapsin viljely tuli ilmi. Yhdistyksemme ryhtyi hakemaan tietoa siitä, kuinka viranomaiset suhtautuvat gm-rapsin luvattomaan maahantuontiin ja viljelyyn. Valvovien viranomaisten asenne oli tyrmistyttävä, sillä mihinkään toimiin ei oltu ryhdytty eikä mitään toimintasuunnitelmia ollut esittää.

Ryhdyimme hankkimaan lisää tietoa geenitekniikan valvonnan tilanteesta Suomessa ja kävi ilmi, että osalla ylimmistä valvovista viranomaisista on itsellään geenitekniikkaan liittyviä patentteja. He ovat siis tarjoamassa omia patenttejaan bioteollisuudelle samanaikaisesti kuin linjaavat ja toteuttavat alan valvontaa. Näin on syntynyt "suomalainen piirileikki" -versio "amerikkalaisesta pyöröovesta" (ks. artikkeli). Tässä piirileikissä tutkimus, bisnes ja valvonta kietoutuvat yhteiseksi markkinointiverkostoksi tavalla joka ei ole hyväksyttävää.

Geenimuunnellun rapsin luvaton viljely on mielestämme selkeästi vastoin sekä Suomen että EU:n lainsäädäntöä. Selvitystyömme on lisäksi paljastanut viranomaisten toimissa merkittäviä puutteita esim. rekisterien ylläpidossa ja julkisten tietojen luovutuksessa. Mitä ilmeisemmin lainvalvojat eivät ole toteuttaneet lakisääteisiä valvontavelvoitteitaan eivätkä julkisuuslain edellyttämiä julkisuusperiaatteita.

Kokonaisuudessaan tilannne on erittäin hämmentävä: eikö lainsäädäntö ja sen valvonta kosketa yhteiskuntamme bioteknologista sektoria ollenkaan? Mitä tarkoittaa geenitekniikan valvonnan tulevaisuuden kannalta se, että minkäänlaisia sanktioita ei ole seurannut, vaikka toiminnanharjoittaja on julkisesti tunnustanut lainvastaisen toiminnan?

Bioturvayhdistyksen mielestä tilanteeseen on puututtava voimaperäisesti. Omalta osaltamme ryhdymme tässä vaiheessa seuraaviin juridisiin toimiin:

1. Yhdistyksemme puheenjohtaja Hannu Hyvönen jättää tänään tiistaina klo 13.00 tutkintapyynnön geenimuunnellun rapsin viljelystä ja maahantuonnista Iisalmen poliisille.

2. Yhdistyksemme varapuheenjohtaja Markku Rämö ja tiedottaja Asko Ali-Marttila jättävät keskiviikkona klo 13.00 tutkintapyynnön Suomen geenitekniikan valvonnan puutteista oikeuskanslerille.

Molemmat tutkintapyynnöt julkaistaan Internet-sivuillamme keskiviikkona 6.9. klo 13.00 mennessä.

Asko Ali-Marttila
Kansalaisten Bioturvayhdistyksen tiedottaja
p. (019) 443 456 tai (0400) 727 289

Lisätietoja myös:
Hannu Hyvönen p. (017) 816 444, (017) 717 560
Markku Rämö p. (040) 553 1336
Sähköposti: bioturva@bioturva.org