Selvityspyyntö hankerahoittajille:
Mikä on totuus lakan geenimuuntelusta?
Tiedote
16.8.2000
Päivitetty 20.1.2005
Kansalaisten Bioturvayhdistys on pyytänyt selvitystä Pohjois-Savon TE-keskukselta Kuopion yliopiston käynnistämän Northberry-hankkeen keinoista, tavoitteista ja rahoituksesta. Pohjois-Savon TE-keskus on myöntänyt hankkeelle 150 000 markan rahoituksen, jonka turvin EU:n Pohjoisen Periferian rahasto on myöntänyt hankkeelle 1 000 000 markan rahoituksen. Lisäksi viljelyhankkeen kenttäkokeita on rahoittanut ainakin Vapo ja Kainuun Maaseutukeskus useilla sadoilla tuhansilla markoilla.

Keskeisenä syynä selvityspyyntöön yhdistyksellä on epäselvyys geenimuuntelun osuudesta hankkeessa.

Ristiriitaisia tietoja tutkijoilta

Kuopion yliopiston biokemian professori ja EU:n tieteellisen kasvikomitean jäsen, Sirpa Kärenlampi, on kiistänyt tiedot siitä, että kansainvälisessä suomalaisten, skotlantilaisten ja norjalaisten Northberry-hankkeessa yhtenä tavoitteena olisi siirtogeenisten lakkojen kehittäminen. Helsingin Sanomien uutisen mukaan (HS 29.7.2000) hanke "ei mitenkään liity siirtogeenisten lakkojen kehittämiseen". Myös hankkeen toinen tutkija Harri Kokko on Kainuun Sanomissa kiistänyt tiedot ja väittänyt Bioturvayhdistyksen "sotkevan asioita".

Kärenlampi toteaa vielä, että heidän tutkimuksissaan ei "ole lakkojen geenisiirtoa edes menossa, emme ole tehneet sitä."

Kuitenkin vielä tämän vuoden heinäkuussa Kuopion yliopiston www-sivuilla esiteltiin Northberry-hanketta avoimesti ja kerrottiin, että geenimuuntelua on käytetty partenokarppisuuden tuottamiseen kasveille ja edelleen, että Northberry-hankkeen kiinnostuksen kohteena on saman tekniikan käyttö mesimarjan ja lakan jalostuksessa ["Genetic engineering has been used for the production of parthenocarpy and it is also of interest to use it in cloudberry and arcrtic bramble."]. Myös pienisiemenisten lakkojen kehittämisessä bioteknologinen tutkimustyö on aloitettu Tromssan yliopistossa.

Viime vuonna Savon Sanomien haastattelussa (SS 10.11.1999) Kärenlampi itse kertoi, että norjalaiset pyrkivät tuottamaan siirtogeenitekniikalla kaksineuvoisen lakan ja että tromssalaiset olivat tätä varten oppia hakemassa Kuopiossa.

Lakkahanke ja hyvä tieteellinen toiminta

Kansalaisten Bioturvayhdistyksen mielestä lakkahankkeesta tiedottaminen on sisältänyt useita sellaisia elementtejä, jotka saattavat rikkoa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyväksymiä (29.1.98) hyvän tieteellisen tavan ohjeita vastaan.

Lakkasatojen on mainostettu nousevan jopa kymmenkertaisiksi, mutta ne kaksineuvoiset koekannat, joilla tulokseen pyritään, eivät ole tuottaneet vielä viljelyolosuhteissa marjoja. Yleensä kasvinjalostuksessa tällaisia arvioita uskalletaan esittää vasta vankkojen ja vuosikausia kestäneiden kokeiden jälkeen.

- Katteettomien ja yliarvioivien lupausten esittäminen on kyseenalaista toimintaa tieteellisessä varainhankinnassa. Tämä pitäisi tutkijoiden hyvin tietää, sillä juuri tästä asiasta yksi Kuopion marjatutkijaryhmän jäsen on aiemmin saanut huomautuksen. (ks. alla)

- Jos on niin kuin dokumenttiemme valossa näyttää, että lakkahankkeessa salattiin suurelta yleisöltä geenimuunteluaspekti, kyse on myös luottamuksen pettämisestä maallikkoyhteistyökumppaneiden suuntaan. Kasvikartoitukset ovat keskeinen osa perinteisen kasvinjalostuksen työtä ja sammutetuin lyhdyin eteneminen vie pohjaa tällaiselta työltä myös muiden tutkijoiden osalta.

Hankesuunnitelmasta selvyyttä ristiriitaan

Kansalaisten Bioturvayhdistys on pyytänyt Pohjois-Savon TE-keskukselta nähtäväkseen Northberry-hankkeen hankesuunnitelman ja budjetin.

Yhdistys toivoo selvyyttä mm. siihen millaisilla tavoitteilla on oltu liikkeellä ja mitä asian eteen on eri maissa tehty ja suunniteltu tehtäväksi. Mihin rahaa on käytetty ja suunniteltu käytettäväksi?

Lakan geeniperimän puhtauden kannalta yhdistys on myös huolestunut tiedoista, jonka mukaan taimi- ja siemenaineistoa välitetään tutkimusmaiden välillä, myös EU:n ulkopuolella olevasta Norjasta, jossa tietojen mukaan lakkaa on jo geenimuunneltu.

Lisätietoja:
Hannu Hyvönen
p. (017) 816 444
bioturva@bioturva.org

Lisätietoja Northberry (nykyään Northernberries) -hankkeesta: www.uku.fi/northernberries

Kampanjajuliste: Suomen suurin lakka - geenimuunteluun? Ei kiitos!

 

MARJAKASVIEN BIOTEKNIIKKA

TUTKIMUSRYHMÄ

Professori Sirpa Kärenlampi, tutkimusryhmän johtaja, kasvien ja mikrobien bioteknologian asiantuntija, EU:n tieteellisen kasvikomitean jäsen (DGXXIV). Sirpa.Karenlampi@uku.fi

Reijo Karjalainen, FT

Harri Kokko, FM, tutkija, marjakasvien jalostaminen, molekyylibiologiset menetelmät, siirtogeeniteknologia. Harri.Kokko@uku.fi

Otteita Karjalaisen professorinvirantäytön asiakirjoista:

"Rehtori (Hgi:n yliopisto, Kari Raivio) on dosentti Karjalaisen asiaa koskevassa päätöksessä (5.5.1998) todennut, "ettei dosentti Karjalaisen asiassa ole enää syytä käynnistää uutta asiantuntijaselvitystä, ... Kaikkien selvitysten mukaan hakija Karjalainen on syyllistynyt hyvän tieteellisen käytännön loukkauksiin. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mukaan tällaiset loukkaukset ovat tuomittavia ja vaikuttavat erittäin haitallisesti tutkimuksen laatuun ja tiedeyhteisön toimintaan."

"Päätetään edelläesitetyn perusteella, ettei dosentti Karjalainen ole professorin virkaan sopiva eikä häntä näin ollen oteta huomioon virkaehdotusta tehtäessä."

"Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeissa (29.1.98) vilpillä tarkoitetaan muun muassa sepitettyjen tai vääristeltyjen tulosten esittämistä apurahahakemuksessa tai tutkimusraportissa. Saamiemme dokumenttien perusteella on ilmeistä, että dos. Karjalainen on syyllistynyt vilppiin raportoidessaan Suomen Akatemialle sekä maa- ja metsätalousministeriön asettamalle arviointiryhmälle v. 1991 kloonaustöistä, joita hänen laboratoriossaan ei tosiasiallisesti ollut suoritettu. Samoin näyttää ilmeiseltä että Karjalainen on NJK:lle (Nordisk kontaktorgan för jordbruksforskning) osoitetuissa raporteissa/jatkoapuraha-anomuksissa v.91-92 väittänyt tosiasioiden vastaisesti transformoineensa tietyt sienilajit."