Bioturvayhdistys patenttiskandaalista:
Koko gm-valvonta ajantasaistettava
Tiedote
30.6.2000
Kansalaisten Bioturvayhdistys toteaa gm-valvontaviranomaisten patenttiskandaalin horjuttavan vakavasti suomalaisen gm-valvonnan uskottavuutta. On itsestään selvää, että jokainen patentinhaltija geenitekniikan lautakunnnassa on jäävi päättämään lautakunnan toimista ja linjauksista valvontakysymyksissä.

Yhdistys korostaa kuitenkin, että patenttiongelmat ovat vain yksi ongelmatekijä. Yhdistyksen selonteossa virkamiesvalvonnan tilanteesta todettiin vakavana laiminlyöntinä myös se, että viranomaiset kieltäytyvät luovuttamasta kansalaisille julkisia tietoja gm-tutkimuksista ja koetoiminnasta. Tällä hetkellä esim. gm-koeviljelmien naapurustojen maanomistajat elävät täysin tietämättöminä mahdollisista risteytymisvaaroista.

Erityisen hälyttävänä yhdistys pitää geenitekniikan lautakunnan pääsihteerin Irma Salovuoren ilmoitusta, ettei lautakunnalla ole ajantasaista rekisteriä meneillään olevasta gm-koetoiminnasta Suomessa. - Jos Salovuoren ilmoitus pitää paikkaansa, on lautakunta rikkonut geenitekniikkalakia, joka edellyttää rekisterin ylläpitoa, toteaa Kansalaisten Bioturvayhdistyksen puheenjohtaja Hannu Hyvönen. - Kuinka voidaan valvoa tutkimuksen aiheuttamia riskejä, ellei edes rekisteri ole ajan tasalla?

Kansalaisten Bioturvayhdistys toivookin, että valtioneuvosto ryhtyy toimiin koko tilanteen selvittämiseksi suomalaisen gm-valvonnan osalta. Hallitukselle ja eduskunnalle jättämässään selonteossa yhdistys esittää mm. biotekniikan neuvottelukunnan lakkauttamista valtion varoin ylläpidettävänä organisaationa. Yhdistyksen mielestä maahan tarvittaisiin laajapohjainen ja parlamentaarisesti edustava elin gm-poliittiseksi yhteistyöfoorumiksi. Myös lainsäädännön perusteellinen uudistus on välttämätöntä.

Asko Ali-Marttila, tiedottaja
Kansalaisten Bioturvayhdistys
bioturva@bioturva.org