Kansanedustajat kriittisiä geenimuuntelulle
Bioturvalähetystö vaati tietoja geeniviljelmistä
Tiedote
7.6.2000
Kansalaisten Bioturvayhdistys luovutti 6.6. eduskuntaryhmille lähes 200 kansalaisen allekirjoittaman kirjelmän, jossa vaadittiin toimia, joilla voitaisiin estää geenirapsiskandaalin toistuminen. Kaikki tavoitetut eduskuntaryhmät ilmaisivat tukensa tavoitteelle.

SDP:n ja Vihreiden eduskuntaryhmien edustajat vaativat riittäviä sanktioita maahantuontirikkomuksista. Kristillisten ryhmä ilmaisi selkeän kriittisen kannan geenimuuntelua ja sen aiheuttamia ongelmia kohtaan. Jouko Jääskeläinen painotti erityisesti tekniikkaan liittyviä pitkän aikavälin - ylisukupolvisia - riskejä.

Keskustan kansanedustaja, maanviljelijä Eero Lämsä huomautti mahdollisuudesta, että geenirapsin torjunta-aineelle kestävyyttä antava geeni risteytymisen kautta synnyttää uusia rikkakasvikantoja. Lämsä totesi, ettei itse suostuisi ottamaan pelloilleen geenimuunneltua siementä.

Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, Vasemmistoliiton Pentti Tiusanen oli hyvin tietoinen geenitekniikan riskeistä ja myös siitä usein vaietusta tosiasiasta, että osa maassamme neutraaleina esiintyvistä asiantuntijatahoista toimii käytännössä bioteollisuuden edunajajina.

Tilaisuuteen osallistunut Luomuliiton puheenjohtaja Esa Partanen totesi laittomien geenisiemenerien vaarantavan suomalaisen viljelyn lähtökohdat geenimuuntelusta vapaana tuotantona. Partanen totesi myös, että kuluttajien vaatimusta ruuantuotannon turvallisuudesta tulisi kunnioittaa ja vaati tutkimuksen painopisteen muuttamista luomutuotannon kehittämiseen.

Bioturvayhdistys toisti jälleen vaatimuksensa, että rapsiskandaali selvitetään perusteellisesti ja tieto geenirapsin viljelyalueista tehdään julkiseksi. Yhdistys vaati myös selvitystä meneillään olevista kenttäkokeista ja niiden aiheuttamista riskeistä ympäröivien viljelmien geneettiselle aitoudelle.

Tapaamisen lopuksi yhdistyksen puheenjohtaja Hannu Hyvönen luovutti eduskuntaryhmille "aitogeenisiä maatiaisomenapuita" toivoen, että myös tulevat sukupolvet saavat nauttia geenimanipuloimattomien omenapuiden hedelmistä. Yhdistys julkaisee lähipäivinä bioturvalähetystön ja kansanedustajien vuoropuhelun kokonaisuudessaan Internetissä.

Lisätietoja:
Hannu Hyvönen (017) 816 444
Asko Ali-Marttila (019) 443 456 tai (0400) 727 289
bioturva@bioturva.org