Suomalaiset luomuviljelijät pitävät
muuntogeenisiä kasveja uhkana
Ulkomaiset selvitykset tukevat pelkoja
2.7.2003 Luomuliiton teettämän selvityksen mukaan suomalaiset luomuviljelijät pitävät muuntogeenisten kasvien mahdollista käyttöön ottoa Suomen maataloudessa uhkana luomutuotannon tulevaisuudelle. Suomalaiset luomuviljelijät jakavat huolensa muun Euroopan ja Pohjois-Amerikan luomuviljelijöiden, kansalaisjärjestöjen ja lukuisten maatalousorganisaatioiden sekä asiantuntijoiden kanssa. Luomuviljelijät eivät luota muuntogeenisten ja luomukasvien ns. rinnakkaiseloon, mitä EU:n komissio on edistämässä.

Agrologi (amk) Hannes Pekkalan opinnäytetyönään tekemässä selvityksessä kerättiin maailmalta tietoa muuntogeenisten kasvien luomutuotannolle aiheuttamista ongelmista. Euroopassa on voimakkaasti vastustettu gm-kasvien käyttöönottoa sillä perusteella, että tavanomainen tai luomutuotanto ei pysty täysin välttämään muuntogeenistä siitepölyä, mikäli samalla alueella viljellään myös muuntogeenisiä kasveja. Luomutuottajien ja kuluttajien mahdollisuus valita gm-organismeja sisältämätön tuote nähdään vahvasti vaarantuvan. Pohjois-Amerikassa luomuviljelijöillä on vaikeuksia pitää tuotteensa puhtaana gm-saasteesta. Kanadassa on mahdotonta viljellä luomurypsiä ja -rapsia, koska gm-kasvien siitepöly leviää myös luomupelloille.

Vuoden 2003 alussa lähetetyn kyselyn perusteella 84 prosenttia luomuviljelijöistä pitää mahdollisesti Suomessa käyttöön otettavia geenimuunneltuja kasveja jossain määrin uhkana luomutuotannolle, vaikka he pitävätkin muuntogeenisiä kasveja vielä etäisenä asiana. Suurimpina syinä miksi muuntogeeniset kasvit nähdään uhkana ovat pelko ekologisista seurauksista ja seurauksista luonnon monimuotoisuudelle. Suuri osa vastanneista kannatti, että Suomessa ei jatkossakaan viljellä lainkaan muuntogeenisiä kasveja.

Suomessa maa- ja metsätalousministeriö on laatinut vuoden 2002 lopussa strategian, jonka mukaisesti geenitekniikan käyttöä Suomen maataloudessa tultaisiin lisäämään. Tähän päivään mennessä Suomessa on ollut muuntogeenisiä kasveja viljelyssä ainoastaan parillakymmenellä kenttäkoealueella.

Lisätietoja:
Hannes Pekkala
Selvityksen tekijä, agrologi (amk)
050 409 5779
pekkalahannes@hotmail.com
    Esa Partanen
Puheenjohtaja, Luomuliitto ry.
0400 463 172
esa.partanen@maaseutukeskus.fi

Selvitys löytyy osoitteesta  http://www.luomu-liitto.fi/opinnaytetyo.pdf