Vetoomus gm-vapaan rehun puolesta
14.3.2004
Lista allekirjoittaneista
Vetoomus

Lista päättäjistä...

Lista päättäjistä, joille vetoomus lähetetään

Rehuraisio, toimialajohtaja Leif Liedes, leif.liedes@raisiogroup.com
Rehuraisio, kehitysjohtaja Pekka Heikkilä, pekka.heikkila@raisiogroup.com
Rehuraisio, markkinointijohtaja Bengt-Erik Rosin, bengt-erik.rosin@raisiogroup.com
Suomen Rehu, toimitusjohtaja Jukka Haikonen, jukka.haikonen@suomenrehu.com
Suomen Rehu, myyntijohtaja Jouko Lahtinen, jouko.lahtinen@suomenrehu.com
Eduskunnan Maa- ja metsätalousvaliokunta, puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila sirkka-liisa.anttila@eduskunta.fi
Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja, juha.korkeaoja@mmm.fi
Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, mauri.pekkarinen@ktm.fi
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK, puheenjohtaja Esa Härmälä, esa.harmala@mtk.fi
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK, lihavaliokunnan sikajaoston puheenjohtaja Kyösti Harju, kyosti.harju@pp.inet.fi
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK, lihavaliokunnan siipikarjanlihajaoston puheenjohtaja Raine Rekikoski
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK, lihavaliokunnan nautajaoston puheenjohtaja Tomi Toivanen
Lihakeskusliitto ry, toimitusjohtaja, veli.saarenheimo@lkl.inet.fi
Elintarviketeollisuusliitto ry, johtaja Antero Leino, antero.leino@etl.fi
Kesko, yhteiskuntavastuujohtaja Jorma Kuisma, jorma.kuisma@kesko.fi
SOK, johtaja Antti Sippola, antti.sippola@sok.fi
Tradeka, toimitusjohtaja Aarno Mäntynen, aarno.mantynen@tradeka.fi