Kysyttiinkö koealueiden kansalaisilta?
HS mielipide
1.11.2001

> Metsäadressi

Peräti yksitoista professoria asettui (HS 18. ja 20.10.) kumoamaan FK Hannu Hyvösen esittämiä näkemyksiä metsäpuiden geenisuojelusta. Miksi kaikki arvovaltaiset kirjoittajat kuitenkin sivuuttivat Hyvösen argumentoinnin, jonka mukaan pyrkimykset metsäpuiden geenimuunteluun ja kloonaukseen ovat Rion Biodiversiteettisopimuksen kannalta kyseenalaisia pyrintöjä. Varovaisuusperiaate kieltää ottamasta sellaisia riskejä, jotka voivat vaarantaa lajistollisen tai lajinsisäisen monimuotoisuuden säilymistä. Sopimus velvoittaa myös ympäristövaikutusten arviointiin. Oikeus osallistua ympäristön tilaa koskevaan päätöksentekoon on kirjattu Riossa hyväksyttyihin metsäperiaatteisiin ja Agenda 21 -asiakirjaan. Myös Euroopan toinen metsäministerikonferenssi 1993 tunnusti osallistumisperiaatteen.

Olisin utelias kuulemaan onko em. professorikunnan keskuudessa ollenkaan arvioitu siirtogeenisten puiden tuottamista ja niillä tehtäviä kenttäkokeita Suomea sitovan biodiversiteettisopimuksen ja kansainvälisten metsäperiaatteiden kannalta. Olisi siten mielenkiintoista tietää järjestettiinkö sellaista ympäristövaikutusten arviointia jossa tukeuduttiin monipuoliseen asiantuntemukseen ja kuultiin ja informoitiin myös kenttäkoealueiden seudulla asuvia ihmisiä.

Tämän hetkisen tiedon valossa varaslähdöstä puhuminen ei tunnu liioittelulta. Näyttää siltä, että tässä tärkeässä ja periaatteellisessa asiassa on edetty vähintäänkin kiireesti ja olisi olemassa perusteet ottaa kenttäkoetoiminta ja sen jatkaminen nyt uuteen pohdintaan.

Mikko Vartiainen
lakimies
Porvoo

Kirjoittaja on suorittanut Master of Laws -tutkinnon Lontoon yliopistossa mm. kansainvälisen luonnonvaraoikeuden alueelta.