Yhdistys hakee järjestökoordinaattoria
23.9.2003 Kansalaisten Bioturvayhdistys ry hakee kokopäivätoimista järjestökoordinaattoria palkattavaksi yhdistelmätuella vähintään vuoden ajaksi.

Järjestökoordinaattorin töihin kuuluu jäsenyhteyksien hoitaminen, jäsentiedotteen ja uutispalvelun toimittaminen, yhteydenotot sidosryhmiin, muu kehittäminen ja hallituksen apuna toimiminen. Viikoittainen työaika 38,25 h. Työ on itsenäistä ja työaika työntekijän toiveiden mukaan joustavaa. Hallitus toimii työnohjaajana.

Maksettava palkka on työmarkkinatuella palkattavalle vähintään 340 €/kk brutto tai yhdistelmätuella vähintään 745 €/kk brutto. Työ tapahtuu valituksi tulleen henkilön kotipaikkakunnalla tai henkilön toiveiden mukaan sopivassa työtilassa muulla paikkakunnalla. Yhdistys tarjoaa työvälineet ja mahdollisesti työtilan tai korvaa työn tekemisestä aiheutuneet kustannukset. Työ alkaa 13.10. jälkeen, heti kun työvoimatoimisto on tehnyt päätöksen tuen myöntämisestä.

Hakijan tulee olla:
saanut työmarkkinatukea 200-499 päivää, jolloin on oikeutettu vain työmarkkinatukiosuuteen TAI
saanut työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea 500 päivältä JA joka työllistettäessä on oikeutettu työmarkkinatukeen. Tässä tapauksessa on oikeutettu koko yhdistelmätukeen.

Odotamme hakijalta:
aloitteellisuutta ja vastuuntuntoa
jonkin verran tuntemusta järjestötoiminnasta
vähintään kohtalaista englannin kielen luku- ja kirjoitustaitoa
vähintään perus atk-taitoja (tekstinkäsittely, internet)
halua edistää yhdistyksen tarkoitusperiä

Vapaamuotoinen hakemus, josta käy myös ilmi täyttyykö kelpoisuus työmarkkina- tai yhdistelmätuen maksamiselle pyydetään saattamaan perille viimeistään 13.10. osoitteella: Hannes Tuohiniitty,
Kaskentie 4 e 34, 05840 Hyvinkää

tai sähköpostilla hannes.tuohiniitty@webinfo.fi

Lisätietoja:
Hannes Tuohiniitty, puheenjohtaja
Gsm: 050-4095779

Työmarkkina- ja yhdistelmätuesta:
http://www.mol.fi/esitteet/tyollistamisyhdistelmatuki.html

Kansalaisten Bioturvayhdistys ry on vuonna 2000 perustettu kansalaisjärjestö, joka toimii kulttuuriekosysteemien ja luonnonekosysteemien geeniperimän suojelemiseksi. Bioturvayhdistys on toiminut Suomen ainoana geenitekniikkaan erikoistuvana kansalaisjärjestönä.