Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja
Anni Sinnemäki vaatii:

Geenimuunneltujen ainesosien
käyttöön nollatoleranssi
Kannanotto
6.6.2000
"Geenisaastumisen suhteen on otettava käyttöön nollatoleranssi", vaati kansanedustaja Anni Sinnemäki ottaessaan vastaan Kansalaisten bioturvayhdistyksen lähetystön tänään eduskunnassa. "Geneettisesti muunneltujen kasvien käytölle luodut pelisäännöt menettävät merkityksensä, mikäli valvontaa ei pidetä todella tiukkana. Tarvitsemme tiukan siementen erottelu- ja merkintäjärjestelmän sekä aktiivista pistokokeiden järjestämistä järjestelmän valvomiseksi", Sinnemäki korosti.

"Mikäli sekä elintarvikkeiden että viljelylajikkeiden valvontaa ei tehosteta, olemme pian sellaisessa suossa, tai paremminkin geenipellossa, josta on hyvin vaikea päästä pois. Jatkuvat vuodot järjestelmässä aiheuttavat tilanteen, jossa sekä ympäristöömme että kaupan hyllyille kotiutuu geenituotteita, joiden vaikutuksia ympäristöön, ravintoketjuun tai ihmisen terveyteen ei täysin tunneta. Samalla käy yhä hankalammaksi pitää yllä tavoitetta geneettisesti muuntelemattomien tuotteiden saatavuudesta", varoitti Sinnemäki. Hän vaati, että niin viljelijöiden kuin kuluttajienkin mahdollisuudesta hankkia geenimuuntelusta vapaita tuotteita on pystyttävä pitämään kiinni.

Geenimuunneltua rapsia kasvoi viime vuonna viljelijöiden, viranomaisten ja maahantuojan tietämättä kymmenellä suomalaispellolla, sekä lisäksi neljässä muussa EU-maassa. Siemenen oli tuottanut kanadalainen Advanta Seeds, jonka toimittaman sertifikaatin mukaan tavaran ei pitänyt sisältää lainkaan geenimuunneltua lajiketta. Suomessa 100 hehtaarin alalla viljelty geenirapsi on jo päätynyt ihmisten ja eläinten ravinnoksi. "Juuri tällaisia 'vahinko'tapauksia gm-kriittiset kuluttajajärjestöt ovat ennustaneet tapahtuvan ja oli vain ajan kysymys, milloin Suomi saisi ensimmäisen oman geeniskandaalinsa", totesi Sinnemäki. Hän myös yhtyi kuluttajajärjestöjen vaatimuksiin siitä, että teollisuus pitäisi määrätä taloudelliseen vastuuseen geenimuunneltujen tuotteiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Uuteen geenimuunneltuja tuotteita koskevaan EU-direktiiviin tätä vaatimusta ei saatu mukaan.

Lisätietoja:
Anni Sinnemäki (050) 511 3166
tai avustaja Salla Tuomivaara (050) 544 6716.