Valion tuotekehitysjohtaja
Annika Mäyrä-Mäkinen
Haastattelu
22.10.2003
Aiheena geenimuunnellut raaka-aineet ja geenitekniikan käyttö uusissa tuotteissa

1 a) Onko Valiolla tällä hetkellä tuotannossa tuotteita, joissa on geenimuunneltuja ainesosia tai tuotteita joiden valmistuksessa on käytetty geenitekniikkaa?

Vastaus: Raaka-ainetoimittajilta saamiemme tietojen mukaan Valiossa ei ole tuotannossa tuotteita, joissa on geenimuunneltuja ainesosia. Valiossa on tuotannossa ja käytössä antibioottijäämien tunnistamiseen tarkoitettu testimenetelmä, joka perustuu muuntogeeniseen bakteeriin. Testissä käytetty mikrobi on hyväksytty EU:n direktiivin 90/220/ETY mukaisesti. Osa Valion käyttämistä juustonjuoksutteista on kymosiinientsyymiä, joka on valmistettu muuntogeenisen mikrobin avulla. Kymosiinientsyymi on identtinen perinteisesti käytetyn, vasikan mahasta eristetyn, entsyymin kanssa. Juustojuoksetteet ovat EU:n lainsäädännön mukaan valmistuksen apuaineita, joita ei merkitä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä.

b) Onko tällaisia tuotteita kehitteillä? Jos, niin mitä?

Vastaus: Valiossa ei ole tällaisia tuotteita kehitteillä

2 a) Saamiemme tietojen mukaan geenimuunnellun bakteerin avulla valmistettua juoksutetta sisältävä Edamjuusto on vedetty pois markkinoilta. Pitääkö tieto paikkansa?

Vastaus: Valiossa ei ole tapauksia, joissa tuote olisi vedetty pois markkinoilta geenitekniikkaan liittyvien syiden vuoksi.

3 a) Voisitteko kertoa muutamalla lauseella lähitulevaisuuden panostuksistanne geenitekniikan avulla kehitettäviin elintarvikkeisiin?

b) Mikäli teette huomattavia panostuksia, millaisin keinoin olette ajatelleet saavuttaa kuluttajien luottamuksen?

Vastaus (a ja b): Valiossa ei ole lähitulevaisuudessa panostuksia geenitekniikan avulla kehitettäviin elintarvikkeisiin. Valiossa annetaan avoimesti tietoa geenitekniikan käyttöön liittyvissä asioissa ja kuluttajien mielipiteet otetaan huomioon kaikkien elintarvikkeiden kehityksessä.

4) Miksi gm-mikrobin avulla teetettyä kymosiinia käytetään - mitä etuja siitä on?
(Jälkikäteen tehty 1. ja 2. kysymykseen liittyvä lisäkysymys.)

Vastaus: GM-juoksetetta käytetään juustonvalmistuksessa syntyvän sivutuotteen - heran - takia, josta tehdään maailmanmarkkinoille herajauhetta. Juustonvalmistuksessa syntyy vuosittain yli 700 milj. litraa heraa. Tämä jalostetaan edelleen elintarvikekäyttöön ja myydään kansainvälisille markkinoille. Erilaisten herajauheiden ostajat vaativat ns. vegetaari/koscher /halal laatua, mikä tarkoittaa sitä, ettei tällaisessa herassa saa olla lainkaan jäämiä eläinperäisestä juoksetteesta (=vasikanmahasta eristettyä juoksetetta). Jos heratuotteemme eivät täyttäisi näitä suurten asiakkaiden vaatimuksia, joutuisimme käyttämään heran esim. rehuna. Koska juoksete on valmistuksen apuaine, ei sitä ole merkitty juuston ainesosaluetteloon. Valio on nyt kuitenkin tehnyt päätöksen, että ryhdymme jatkossa merkitsemään juustopakkauksiin juoksetteen laadun. Muutos tehdään sitä mukaa kun uusia pakkauksia otetaan käyttöön. Tähän astihan sen on saanut tietää kuluttajapalvelusta. Valio on aina kertonut avoimesti GM-juoksetteen käytöstä.

5) Voinko kaupassa käydessäni jotenkin jo nyt saada tiedon, missä juustossa gm-juoksetetta on käytetty, missä ei. Tai siis, mistä kuluttajapalvelunne sen tietää? Ja miten gm-juoksete tulevaisuudessa merkitään? (jälkikäteen esitetty lisäkysymys)

Vastaus: Tällä hetkellä kaupassa käydessä ei voi tietää, missä juustossa on käytetty GM-juoksetetta, koska sitä ei ole vielä merkattu tuotteisiin - lainsäädäntö ei ole sitä ainesosista vaatinut. Tuotetiedotuksella on tiedossa kaikkien juustojen tuotantotiedot eli he pystyvät asiaan vastaamaan kun kysytään. Tulemmeko merkitsemään jatkossa juoksetteen pakkauksiin - se riippuu EU/kansainvälisen lainsäädännön kehittymisestä ja muiden elintarvikkeiden merkinnöistä. Eli asia vielä hieman avoin tarkasta merkitsemistavasta ja tarkentuu lähiaikoina.

Haastatteli: Asko Ali-Marttila