Atria Oyj:n tuotekehitysjohtaja
Merja Leino
Haastattelu
22.10.2003
Atrian geenitekniikkaan liittyvät käytännön linjaukset

1 a) Onko Atrialla tällä hetkellä tuotannossa tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty geenimuunneltuja raaka-aineita?

Vastaus: Ei ole.

b) Jos kyllä, mitä?
-

c) Jos ei, voisitteko muutamalla lauseella kuvata, miten varmistutte raaka-aineiden alkuperästä / muuntelemattomuudesta?

Vastaus: Raaka-aineiden hankinnassa Atrian osto-osasto tekee yhteistyötä raaka-aineen toimittajan kanssa, ja olemme sopineet yhteisesti menettelytavoista, joilla varmistetaan muuntelemattomuus. Raaka-aineen toimittaja esittää kuvauksen omasta raaka-aineen hankintaprosessistaan. Lisäksi toimittaja on velvollinen varmistamaan jokaisen saapuvan erän analyysein, joista todistukset toimitetaan Atrialle.

2 a) Onko Atrialla tuotannossa tai myynnissä tuotteita, joiden valmistuksessa on muuten käytetty geenitekniikkaa, esim. gm-mikrobeja?

Vastaus: Ei ole.

3 a) Voisitteko kertoa muutamalla lauseella lähitulevaisuuden panostuksistanne geenitekniikan avulla kehitettäviin elintarvikkeisiin?

Vastaus: Ei panostuksia.

b) Mikäli teette panostuksia, millaisin keinoin olette ajatelleet vakuuttaa kuluttajat tuotteiden ostajiksi?
-

c) Mikäli ette tee panostuksia ja linjauksenne on pidättäytyä geenitekniikan käytöstä, mihin asti tällainen linjaus on näillä näkymin voimassa?

Vastaus: Atria teki aikanaan selkeän päätöksen pidättäytyä geenitekniikalla kehitettävistä elintarvikkeista ja geenitekniikalla muunnettujen raaka-aineiden käytöstä ja se on voimassa toistaiseksi. Päätökseen vaikutti silloin ja vaikuttaa edelleen kuluttajien asenteet. Haluamme kuunnella kuluttajan ääntä. Geenitekniikka kiistämättä aiheuttaa hämmennystä kuluttajien keskuudessa

4) Miten omalta osaltanne informoitte / aiotte tulevaisuudessa informoida kuluttajia geenitekniikan käyttöön / gm-raaka-aineiden käyttöön liittyvistä linjauksistanne?

Vastaus: Atria on ilmoittanut julkisuudessa pidättäytyvänsä geenitekniikan ja geenitekniikalla muunnettujen raaka-aineiden käytöstä.

Haastatteli: Asko Ali-Marttila