Kuluttajat-Konsumenterna ry:n puheenjohtaja
Maili Mustonen
Haastattelu
4.10.2003

Geenimuunneltu ruoka ja pakkausmerkinnät

1 a) Mitä geenimuunneltuja ainesosia sisältäviä tuotteita suomalaiskauppojen hyllyillä voi löytyä tällä hetkellä?

Vastaus: Virallisesti ei kai pitäisi löytyä mitään merkitsemättömiä tuotteita. Mutta ainakin Yhdysvalloista tuoduissa soijaa ja maissia sisältävissä tuotteissa gm-ainesta on viime vuosina havaittu vuosittain tullilaboratorion ottamissa pistokokeissa. Siellähän ei ole gm-tuotteiden merkintäpakkoa toistaiseksi. Joten kuluttaja on tietämättään ja tahtomattaan joutunut syömään gm-tuotteita Suomessakin. (Luontaistuotekaupassa on joitakin tuotteita, joiden pakkauksessa on merkintä "Ei sisällä GM-soijaa".)

b) Entä lähivuosina?

Vastaus: Soija on edelleen epäilyttävin, sitten maissituotteet. Ruokaöljytuotteissa varminta on valita kotimaista tuotetta niin kauan kuin gm-rypsiä ei viljellä täällä, jos gm-tuotteita tahtoo välttää. Merkittyjen tuotteiden löytyminen riippuu toisaalta siitä, ryhdytäänkö täällä viljelemään gm-tuotteita ja toisaalta siitä, ottavatko kaupat niitä valikoimiinsa.

2 a) Ovatko kaikki kaupoissa myynnissä olevat gm-ainesosia sisältävät tuotteet merkittyjä?
b) Jos kyllä, niin millainen merkinnän tulee olla?

Vastaus (a + b): EU:n päätöksen mukaisesti kaupan hyllyiltä voi edelleen olla alle 0,9 % gm-tuotteen ainesosaa sisältäviä tuotteita, vaikka rutiinianalyyseissa päästään 0,1 %:iin. Kyllä merkintä gm:stä pitäisi olla jo tuosta alhaisemmasta rajasta lähtien. Mielestämme merkinnän tulisi olla hyvin selkeästi erotettava, mahdollisimman näkyvä.

3 a) Voiko maassamme jossakin muodossa (esim. ravintolaruokana) olla tarjolla gm-ainesosia sisältävää ravintoa myös merkitsemättä?

Vastaus: Tuo soija epäilyttää, jossain määrin myös maissi.

b) Jos kyllä niin, missä muodossa / -muodoissa?

Vastaus: Lähinnä kai jauhoissa, joissa gmo ja muuntelematon ovat sekoittuneet "vahingossa".

4) Mikä tai mitkä asiat ovat yhdistyksenne näkökulmasta kaikkein ongelmallisimpia geeniteknisesti muunnellun ravinnon markkinoiden vapautuessa?

Vastaus: Suuri kuluttajien enemmistö ei vielä tänä päivänä tiedosta koko GMO -keskustelua eikä näin ollen voi eikä osaa ottaa mahdollisia uhkia huomioon valintoja tehdessään. Minua huolestuttaa eniten se, että lapsille ja odottaville äideille sekä hedelmällisyysikäisille naisille ja miehille markkinoidaan gmo-tuotteita, vaikka tutkimustiedot näissä tapauksissa ovat puutteellisia. Minun ikäiseni (66v) voi syödä mitä vain, mutta lapsenlapseni yritän pitää varuillaan ja valveutuneina!

5) Mitä käytännön toimia organisaationne on tehnyt tiedottaakseen kansalaisille ym. asioista?

Vastaus: Käydään julkista keskustelua niin paljon kuin voimavarat antavat myöten. Kuluttajapuntari-lehdessä olemme kirjoittaneet ja kirjoitamme asiasta ja pyrimme vaikuttamaan lausunnoin eri tahoille.

6) Miten aiotte tulevaisuudessa toimia kuluttajan valinnanvapauden varmistamiseksi?

Vastaus: Vaaditaan selkeitä ymmärrettäviä tekstejä pakkauksiin ja markkinointiin. Samoin riittäviä ohjeita ruokaketjussa gm-tuotannon ja ei-gm-tuotannon erilleen pitämiseksi, sekoittumisen ehkäisemiseksi. Ja tulee vaatia sitä, ettei gm-tuotteiden muista tuotteista erillään pitämisestä aiheutuvia kustannuksia maksateta kuluttajilla, jotka gm-tuotteita eivät osta eivätkä tahdo.

Haastatteli: Asko Ali-Marttila