Haastattelussa kansanedustaja, puoluejohtaja (kesk.)
Esko Aho
(yksityishenkilönä)
Haastattelu
20.6.2000
1. a) Onko gm-rapsiskandaali mielestänne hoidettu Suomessa asianmukaisella tavalla?
Vastaus: Asiassa on parantamisen varaa.

b) Jos ei, millaisia toimenpiteitä vielä odotatte maamme viranomaisilta?
Vastaus: Asiakkaan pitää itse varmistaa tuotteiden alkuperä erityisesti ostaessaan siemeniä, jotka on tuotettu Suomen rajojen ulkopuolella. Viranomaisten tehtävä on tehostaa tarkastuksia ja niissä jäljittää ja varmistaa tuotteiden alkuperä ja niiden aitous.

2. a) Onko tämänhetkinen geenimuunneltujen elintarvikkeiden ja rehujen maahantuontiin liittyvä valvonta riittävää? (Tullilaboratorio teki geenimuunnelluista rehuista / elintarvikkeista vuonna 1999 kaikkiaan 72 koetta. Näytteistä oli 30 tulokseltaan positiivisia.)
Vastaus: Ei ole.

b) Jos ei, millaisia muutoksia toivotte?
Vastaus: Turvallisten elintarvikkeiden saannin turvaamiseksi tarkastusta ja tuotteiden alkuperään liittyviä kysymyksiä on tehostettava kuluttajien luottamuksen ylläpitämiseksi.

3. a) Katsotteko, että Elintarvikevirasto on hoitanut gm-asioihin liittyvän tiedotuksen asianmukaisesti?
Vastaus: Tiedotuksessa on vielä kehittämistä.

b) Jos mielestänne ei, millaisia parannuksia tiedotukseen odotatte?
Vastaus: Tiedotuksen on oltava uskottavaa ja läpinäkyvää.

4. Mitä muuta haluatte sanoa aiheesta?
Vastaus: Varminta kuitenkin kuluttajan on jatkossakin turvautua alkuperältään suomalaisiin, turvallisiin ja puhtaisiin elintarvikkeisiin.

Haastattelija: Asko Ali-Marttila