Haastattelussa kauppa- ja teollisuusministeri
Sinikka Mönkäre
Haastattelu
17.6.2000
Hyvä Sinikka Mönkäre,
esiinnyitte 13.6. Ajankohtaisen kakkosen geenimuunneltua ravintoa käsittelevässä ohjelmassa. GM-ravinnon turvallisuutta käsittelevät kommenttinne olivat yllättäviä. Yritämme alla olevalla haastattelulla selvittää, mihin ne perustuvat ja kuvaavatko ne Suomen hallituksen linjauksia.

Kysymyksenne ovat:
1. Totesitte TV-haastattelussa geenimuuntelun terveyshaitoista, ettette usko niitä olevan, mutta toisaalta sanoitte, että niistä ei ole "sitä kokemusta ennen kuin yksi sukupolvi on elänyt". Toisin sanoen myönnätte riskin mahdollisuuden, mutta olette valmis - ainakin vähän - riskeeraamaan Suomen biotekniikanteollisuuden toimintaa edistääksenne. Kysymme lyhyesti, että onko tulkintamme oikea?

2. a) GM-tuotteiden terveysriskeihin liittyen haluaisimme tietää myös, mitkä ovat olleet päälähteenne niihin tutustuessanne?
b) Entä oletteko tietoisia eri maiden, esim. Saksan, lääkärijärjestöjen kannanotoista aiheeseen?
c) Voisitteko lyhyesti kommentoida Ruotsissa toimivan lääkäri- ja tutkijajärjestön "Physicians and Scientists for Responsible Application of Technology" keräämää geenimuunnellun ruoan terveysriskeihin liittyvää aineistoa (aineisto katsottavissa osoitteessa www.psrast.org)?

3. Kuvatkaa muutamalla sanalla kauppa- ja teollisuusministeriön tulevaisuudennäkemyksiä Suomessa tapahtuvasta geenimuunnellun ravinnon tuotannosta?

Vastaus: Kyseisessä TV-ohjelmassa tuli esille vain osa vastauksistani. Vastaukseni perustuivat valtionhallinnon (KTM ym.) asiantuntijoiden kanssa käymiini keskusteluihin, pitkäaikaiseen alan seurantaan, kansalliseen ja kansainväliseen lainsäädäntöön ja niihin liittyvään valvontaan, erilaisiin keskusteluihin ja tiedekomiteoiden näkemyksiin.
Ystävällisin terveisin
Sinikka Mönkäre
Kauppa- ja teollisuusministeri

Haastattelijan kommentti (lähetetty Sinikka Mönkäreelle 17.6.)

Kiitämme nopeasta vastauksestanne. Se julkaistaan sivullamme ensi tilassa.
Bioturvassa on kyse vakavasta asiasta. Mikäli olette tutustuneet Bioturvayhdistyksen hallitukselle 16.6. luovuttamaan raporttiin, huomaatte, että erityisesti täällä Suomessa on aihetta paneutua asiaan. Pyydämmekin ystävällisesti, että täydentäisitte vastaustanne ensi tilassa. Ohessa alkuperäiset kysymyksemme.

Haastattelija: Asko Ali-Marttila