Haastattelussa kansanedustaja (krist.)
Toimi Kankaanniemi
(yksityishenkilönä)
Haastattelu
14.6.2000
1. a) Onko gm-rapsiskandaali mielestänne hoidettu Suomessa asianmukaisella tavalla?
Vastaus: Yleisvaikutelmani on se, että vakava asia on yritetty lakaista maton alle. Tarkkoja tietoja sen hoitamistavasta ja tuloksista ei ole näkynyt ainakaan toistaiseksi.

b) Jos ei, millaisia toimenpiteitä vielä odotatte maamme viranomaisilta?
Vastaus: Asiasta on tehtävä perusteellinen raportti, joka tulee saattaa julkisuuteen ja lisäksi tulee antaa selvitys siitä, miten vastaisuudessa varaudutaan samanlaisiin ongelmiin ja seurausten hoitoon. On otettava opiksi.

2. a) Onko tämänhetkinen geenimuunneltujen elintarvikkeiden ja rehujen maahantuontiin liittyvä valvonta riittävää? (Tullilaboratorio teki geenimuunnelluista rehuista / elintarvikkeista vuonna 1999 kaikkiaan 72 koetta. Näytteistä oli 30 tulokseltaan positiivisia.)
Vastaus: Luvut kertovat synkkää kieltä. Valvonta ei ole riittävää.

b) Jos ei, millaisia muutoksia toivotte?
Vastaus: Näytteiden ottoa tulee lisätä ja yhteistyötä muiden EU-maiden kesken tulee tehostaa.

3. a) Katsotteko, että Elintarvikevirasto on hoitanut gm-asioihin liittyvän tiedotuksen asianmukaisesti?
Vastaus: Varmasti tiedottamista tulee tehostaa. En ole havainnut varsinaista tiedotusta.

b) Jos mielestänne ei, millaisia parannuksia tiedotukseen odotatte?
Vastaus: Tiedotuksen tulee olla erittäin asiallista ja totuudenmukaista. Liioittelu tai vähättely on virhe. Yleensä koko gm:sta pitää saada kansalaisille lisää tietoa esimerkiksi television välityksellä.

4. Minkälaisia pulmia geenitekniikan nopeassa kehityksessä näette eettisesti tai kristinuskon näkökulmasta katsoen?
Vastaus: Geeniteknologialla voidaan vastuullisesti ja erittäin huolellisesti käytettynä saada paljon hyvää aikaan mm. köyhien maiden ihmisten ravintohuollon parantamisessa. Riskit ovat kuitenkin erittäin suuret kuten 1-kohdassa tarkoitettu gm-skandaali osoittaa. Tieteen harjoittajien halu edetä liian nopeasti liian pitkälle on suuri ja aiheuttaa eettisiä ja käytännön ongelmia. Kristinuskon näkökulmasta on syytä vakavasti pohtia, mitkä ovat ne rajat, joiden sisällä ihmisen pitää pysyä elämän muuntelemisessa ja pyrkimyksissä käyttää yhä laajemmin gm:a. Ihmiselämä on pyhä ja arvokas eikä sen muunteluun tule antaa laillisia mahdollisuuksia. Muunkin luomakunnan suhteen on asetettava tarkat rajat ja järjestettävä valvonta.

5. Mitä muuta haluatte sanoa aiheesta?
Vastaus: Olen huolissani siitä, että lainsäädäntö muuttuu pienehköin osa-alueittain yhä pidemmälle. Esimerkiksi eduskunta ei ole käynyt perusteellista periaatekeskustelua tämän erittäin tärkeän asiakokonaisuuden osalta eikä millään ministeriöllä tai eduskunnan valiokunnallakaan ole selkeää vastuuta näistä kysymyksistä. Asiat etenevät koordinoimatta mm. Maa- ja metsätalousministeriön, Ympäristöministeriön ja ennen kaikkea Kauppa- ja teollisuusministeriön toimesta. KTM:n rooli on liian keskeinen, mikä merkitsee kaupallisten ja tuotannollisten näkökohtien ylikorostunutta asemaa mm. eettisten, turvallisuus- ja ympäristökysymysten kustannuksella.

Tässä pikaiset vastaukseni.
Terveisin
Toimi Kankaanniemi

Haastattelija: Asko Ali-Marttila