Haastattelussa
Rehuraisio Oy
Haastattelu
12.6.2000

1. a) Myykö tai maahantuoko Rehuraisio geenimuunneltuja ainesosia sisältäviä tuotteita?
b) Jos kyllä, miten paljon ja mitä lajikkeita?
c) Jos ei, miten tuotteiden puhtaus varmistetaan?

Vastaus: Rehuraisio ei myy eikä maahantuo geenimuunneltuja ainesosia sisältäviä tuotteita. Käyttämämme soija on perinteistä, pohjoisamerikkalaista ei-gmo-soijaa, jonka tuomme maahan soijapapuina. Soijapavuista valmistamme soijaöljyä ja soijarouhetta. Olemme tehneet soijasta hankintasopimuksen pohjoisamerikkalaisen viljaliikkeen kanssa, joka viljelyttää perinteisiä soijalajikkeita. Lajikepuhtauden toteutuminen varmistetaan edellä kuvatun ja todennetun sopimuskäytännön lisäksi hankintaketjun eri vaiheissa tehtävin analyysein.

Pohjois-Amerikassa viljellään myös geenimuunneltua maissia ja rapsia. Rehuraisio ei käytä maissituotteita lainkaan ja viljelyttämämme ja prosessoimamme rypsi- ja rapsilajikkeet eivät ole geenimuunneltuja.

2. a) Onko tuotevalikoimissanne geenimuuntelusta vapaaksi sertifioituja tuotteita?
b) Mitä ja minkä tahon sertifioimia?

Vastaus: Raisio ei osta geenimuunneltuja maataloustuotteita. Elintarvikkeiden tuoteselostemerkintöjen osalta noudatamme Suomen ja EU:n merkintäsäännöksiä. Katso myös edellisen kysymyksen vastaus.

3. Kertokaa muutamalla sanalla tulevaisuuden suunnitelmistanne geeniteknisesti muunnettujen rehujen ja muiden tuotteiden osalta.

Vastaus: Raisio Yhtymä suhtautuu avoimesti eri menetelmiin, joilla ruuantuotantoa voidaan kehittää. Geenitekniikka on yksi uusimmista kasvinjalostuksen tekniikoista. Edellytämme, että ruuantuotannossa käytettävien tekniikoiden tulee olla luonnolle, eläimille ja ihmisille turvallisia. Raisio seuraa myös aktiivisesti kuluttajien suhtautumista geeniteknologian hyödyntämiseen.

Ystävällisin terveisin
Ilmo Aronen

Haastattelijan kommentit

1 a - c) Vastauskimppu näyttää selkeältä ja hyvältä, paitsi että rypsi- ja rapsilajikkeiden osalta ei kerrota varmennustoimenpiteistä.

3. Vastauksen kaksi viimeistä lausetta lupaavia.

Haastatteli: Asko Ali-Marttila