Haastattelussa
Suomen Rehu Oy
Haastattelu
12.6.2000

1. a) Myykö tai maahantuoko Suomen Rehu Oy geenimuunneltuja ainesosia sisältäviä tuotteita?
b) Jos kyllä, miten paljon ja mitä lajikkeita?
c) Jos ei, miten tuotteiden puhtaus varmistetaan?

Vastaus: Valmistamme kaikki Suomessa markkinoimamme rehuseokset Suomessa, joten emme myy emmekä tuo maahan geenimuunneltuja tuotteita (rehuseoksia). Myymme vain Suomessa valmistettuja tuotteita. Tuotteiden valmistamisessa käytämme pääosin ja aina kun mahdollista kotimaisia raaka-aineita. Kullekin raaka-aineelle (joko tuontiraaka-aine tai kotimainen raaka-aine) on määritelty omiin ja muiden elintarvikeketjussa toimivien osapuolten tarpeisiin perustuvat laatuvaatimukset. Laatuvaatimukset täyttävät kaikilta osin EU:ssa ja Suomessa noudatettavan rehulain vaatimukset.

Kaikkien raaka-aineiden ominaisuudet ja puhtaus varmistetaan yritysten välisillä laatu- ja toimitussopimuksilla, joita auditoidaan säännöllisesti

2. a) Onko tuotevalikoimissanne geenimuuntelusta vapaaksi sertifioituja tuotteita?
b) Mitä ja minkä tahon sertifioimia?

Vastaus: Suomen Rehulla on sen koko toimintaa koskevat sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001 -standardin perusteella) ja sertifioitu ympäristöhallintajärjestelmä (ISO 14001 -standardin perusteella). Tuotekohtaisia sertifiointeja ei rehualalla ole käytössä.

3. Kertokaa muutamalla sanalla tulevaisuuden suunnitelmistanne geeniteknisesti muunnettujen rehujen ja muiden tuotteiden osalta.

Vastaus: Maapallon laajuisessa soijavalkuaistuotannossa ja -kaupassa on kehittynyt tilanne, jossa geenimuunnellun soijan osuus on lisääntymässä ja valvotun perinteisen soijan saatavuus heikkenee. Tähän kehitykseen vaikuttaa mm. se, että gmo-soija on täysin hyväksytty kansainvälisesti ja mm. EU:ssa. Tulemme aktiivisesti arvioimaan ja kehittämään vaihtoehtoisia toimintatapoja rehujen gmo-kysymysten osalta.

Haastattelijan kommentit

1 a - c) Ensimmäisen lauseen logiikka heittää. Suomessa voi valmistaa seoksia myös gm-soijasta tai gm-maissista. Vastaus ei kokonaisuudessaan ole oikein suora. Gmo-puhtauden testauksen osalta vastaus on erityisen epäselvä. Suomalaisen suosimisesta pieni plussa.

3. Vastauksesta saa vaikutelman, että Suomen Rehu Oy olisi melko valmis alistumaan markkinoiden sanelemaan tilanteeseen. Kysymyksen lupaavasta loppuosasta olisi kiinnostavaa kuulla jotakin konkreettista.

Haastatteli: Asko Ali-Marttila