1. Mikä on henkilökohtainen suhtautumisenne geenitekniikkaan?
a) pidän joitain geenitekniikan osa-alueita eettisesti ongelmallisina
b) en näe eettisiä ongelmia missään geenitekniikan muodossa sinänsä
c) olen sitä vastaan, että ihminen ylipäänsä muuntelee perimää ylittäen lajirajat ja perinteisen jalostuksen tavat

2. Jos kaupassa olisi tarjolla selkeästi merkittynä esimerkiksi gm-maissista valmistettuja maissilastuja, ostaisitteko ko. tuotteen?
a) en
b) kyllä

3. Mitkä seuraavista hyväksyisitte käyttöön? (voit valita usean vaihtoehdon)
a) rikkakasvien torjunta-aineelle vastustuskykyinen gm-vehnä
b) geenitekniikan avulla eläimessä tuotettu siirtoelin ihmiselle
c) gm-bakteerin avulla tuotetun juoksutteen avulla tuotettu juusto
d) gm-bakteerin avulla tuotettu ihmislääke
e) avoimessa ympäristössä viljeltävä gm-kasvi joka tuottaa lääkeproteiinia
f)  gm-lehmä, joka tuottaa maitoon lääkeproteiinia
g) gm-paju, jolla voitaisiin puhdistaa maata raskasmetalleista

4. Uskotteko, että tulevaisuudessa gm-puilla on EU:ssa:
a) merkittävä positiivinen merkitys
b) jonkin verran positiivinen merkitys
c) ei merkitystä
d) jonkin verran negatiivinen merkitys
e) merkittävä negatiivinen merkitys ?

5. Minkä verran tulisi panostaa eri tuotantotapoihin EU:n maataloudessa?
(jaa 10 pistettä vaihtoehtojen kesken, voit antaa 0-10 kullekin vaihtoehdolle)
a) luonnonmukaiselle tuotannolle (ilman gm-organismeja)
b) tavanomaiseen tuotantoon (periaatteessa ilman gm-organismeja)
c) gm-kasveja ja -eläimiä käyttävään tuotantoon

6. Tulisiko EU:n sallia gm-kasvien kansallisia tai alueellisia viljelykieltoja, vaikka EU olisi hyväksynyt ko. lajikkeen viljelyyn?
a) kyllä, kunhan kieltopäätös on demokraattisesti tehty
b) ei
c) joissain tapauksissa ja hyvin perustelluista syistä

7. Kenen tulisi maksaa erillään pidosta ym. aiheutuneet kustannukset, jos gm-kasveja aletaan viljellä? (voit valita usean vaihtoehdon)
a) gm-kasvien viljelijän ja siemenen tuottavan yrityksen
b) niiden, jotka haluavat pysyä erossa gm-aineksesta
c) kaikkien tuottajien yhdessä
d) gm-tuotteita ostavien kuluttajien
e) kaikkien kuluttajien
f)  valtion
g) jonkun muun, kenen?

8. Mikä tulisi asettaa gm-siementen maksimipitoisuudeksi tavanomaisissa ja luomusiemenissä?
a) alin mahdollinen arvo, mikä voidaan havaita rutiininomaisesti (~ 0,1%)
b) kompromissiarvot, että gm-viljelykin pääsee hyvään vauhtiin (0,3-0,7%)
c) ei mitään kynnysarvoa, gm-aineksen täytyy pysyä täysin erillään

9. Tuleeko EU:n tukea gm-viljelykasvien viljelyä ja gm-elintarvikkeiden kehitystä taloudellisesti ja/tai rakenteellisesti?
a) ei
b) kyllä

10. Kenen tulee kustantaa ympäristö- ja terveystutkimukset, jotka gm-tuotteille EU:ssa vaaditaan tehtäväksi ennen markkinoille pääsyä?
a) gm-tuotteen kehittäjäyhtiön
b) Euroopan Unionin
c) jonkun muun, kenen?

11. Tuleeko Euroopan Unionin sallia gm-tuotteiden käyttö ruoka-avussa nälänhätä- ja katastrofialueille?
a) ei missään tapauksissa
b) kyllä, poikkeustapauksissa
c) kyllä, kategorisesti