Lobbywatch paljastaa peiteorganisaatioiden manipuloivan tiedonvälityksen
21.12.2004 Huolestuttavana tiedonvälityksen kasvavana ilmiönä näyttäytyy tarkoituksellisesti vääristellyn tiedon levittäminen taitavasti organisoitujen ylikansallisten yhtiöiden piikkiin toimivien peiteryhmien, soluttautujien ja PR-toimistojen toimesta. Näiden valjastamien ”riippumattomien asiantuntijoiden” kirjoituksia on viime vuosina julkaistu tiheästi eri puolilla maailmaa uutiskilpailun kiihtyessä ja faktojen tarkistukseen jäävän ajan vähetessä. Mediamanipulaattorien toimesta tutkijat, kansalaisjärjestöt ja viranomaisetkin saavat osansa harhauttavasta tiedosta.

Yhdysvaltalaiset media-asiantuntijat arvioivat, että 40 % sikäläisistä ”uutisista” tulee sellaisenaan suuryritysten ja poliittisten tahojen värväämistä PR-toimistoista. Alan suurin ylpeydenaihe on huomaamatta jäävä PR.

Viime vuonna Britannian tiedotusvälineissä kerrottiin kattavasti riippumattomana pidetystä tutkimuksesta, jonka mukaan hormonikorvaushoitoon turvautuvat naiset ovat onnellisimpia, terveempiä ja nauttivat paremmasta seksielämästä. Myöhemmin British Medical Journal -lehti kertoi lääketeollisuuden peiteryhmän tilanneen tutkimuksen osana teollisuuden kampanjaa, joka oli saanut Pharmaceutical Marketing -lehden erityispalkinnon.

Lobbywatch tiedonvälittäjien, järjestöjen ym. apuvälineenä

Huolestuneina lisääntyvän PR-toiminnan ymppäämisestä kierolla tavalla tieteen kehyksiin aktiivit brittitoimijat perustivat vuoden 2004 alkupuolella verkkosivun www.lobbywatch.org jonka tarkoituksena on auttaa toimittajia, järjestöjä, tutkijoita ym. pääsemään väärän tiedon levittäjien jäljille. Sivulta löytyy kattava luettelo lobbaajista, PR-firmoista, peitejärjestöistä, poliittisista verkostoista, teollisuuden kanssa veljeilevistä tutkijoista ja ”asiantuntijoista” keskinäisine kytköksineen. Suurena apuna Internet-pohjaisessa hakemistossa on linkit muihin artikkeleihin ja lähteisiin, joiden perusteella kukin voi vetää tarjotuista tiedoista omat johtopäätöksensä. Journalisti ja kirjailija George Monbiot on todennut verkkosivusta: Jos haluaa tietää miten maailma toimii, täältä on hyvä aloittaa. Tähdellisempää tietokokoelmaa on vaikea kuvitella.

Lobbywatch on versonut GM Watch -verkkosivustosta (www.gmwatch.org) joka valottaa sitä monenkirjavaa PR-touhua, jolla muuntogeenisiä (gm-) ruokia markkinoidaan. GM Watchin työstä on poikinut viljalti juttuja maailman lehdistöön. Monet Lobbywatchin paljastamista yritysten peiteryhmistä ja järjestöistä hyökkäävät mm. Kioton ilmastosopimusta, YK:ta, Maailman terveysjärjestöä, avustusjärjestöjä, ympäristö- ym. kansalaisjärjestöjä vastaan vastustaen mm. lääkepatenttien heikentämistä, tupakoinnin sekä antibioottien käytön rajoittamista ja luomutuotantoa. Lehdistötiedotteita lähettelevien peitejärjestöjen nimet kuulostavat viattomilta. Treffiraiskauksia koskevia lakeja vastustavien ja lapsipornon levittämistä ajavien peitejärjestöjen nimissä viitataan usein vapauksiin.

Hudson-instituutin ”faktoja” tarjolla suomeksikin

USA:ssa perustettu Hudson-instituutti tunnetaan mm. yritysten johtajiston ja poliitikkojen valmentamisesta tehokkain keinoin saavuttamaan asettamiaan tavoitteita. Sen perustajiin kuuluu maailman mahtavimpia ylikansallisia yrityksiä, jotka nimetään Lobbywatchissa. Hudsonin globaalien ruoka-asiain keskuksen kouluttajista tunnetuin Dennis Avery on onnistunut ujuttamaan tarkoitushakuisesti muokattuja juttujaan tuhansiin lehtiin maailmalla. Erityisesti hän on omaksunut luomutuotannon, ympäristönsuojelujärjestöjen ja ilmastonmuutoksesta huolestuneiden tutkijoiden argumenttien alas ampumisen, ja vastaavasti geenimuunteluun sekä runsaaseen kemian- ja öljyteollisuuden tuotteisiin perustuvan maatalouden ja kulutustavaratalouden ylistämisen.

Hudson-instituutista ja Averysta mallia Suomeen ottaneena Heikki Jokipii välittää luomua mustaavaa ja muuntogeenisiä tuotteista ym. teollista maataloutta ylistävää sanomaa verkkosivuillaan www.antiluomu.org ja http://tuottavamaa.org. Vihreän liikkeen ja ympäristöjärjestöjen kimppuun hän käy sivulla http://violetit.tripod.com. Haastattelussa Jokipii tunnusti Hudson-instituutin sekä Dennis ja Alex Averyn esikuvikseen. Hän toteaa harjoittavansa verkkosivu- ja yhdistystoimintaansa harrastuksena ilman rahallista hyötyä ja vakaumuksenaan olevan, että luomutuotanto on maailmalla suurin tuottavamman maatalouden jarru.

Vajavaista tietoa, osittunutta totuutta

Geenitekniikan lautakunnan jäsen Jussi Tammisola on vastuullisen valvovan virkamiehen roolin lisäksi omaksunut harvinaisen aktiivisen roolin geenitekniikan ja gm-tuotteiden lanseeraamisen voimakkaana puolestapuhujana maa- ja metsätalousministeriössä sekä näkyvänä ja kuuluuvana lobbaajana lehtikirjoituksin ja mitä erilaisimmissa tilaisuuksissa asian puolesta puhuen. Gm-kriittisiä näkemyksiä esittävät henkilöt hän tapansa mukaisesti tyrmää ilman sen kummempia perusteluja. Luomusta sama virkamies vastoin ministeriönsä virallisia linjauksia levittää saman oloisia stereotypioita kuin antiluomuaktivistit. Näyttää siltä että virkamiehen päällekkäisiä rooleja katsotaan hallinnossamme suopeasti. Yksipuolisen tai väärän tiedon torjuminen on toimittajille, saati tavalliselle kansalaiselle, vaikea tehtävä, jos viranomaiset joillakin tieteen saroilla omaksuvat kahtia jakaantuneen tiedeyhteisön väittämistä vain toisen osapuolen väittämät todeksi.


Jussi Tammisola vastaa kysymyksiin

Maa- ja metsätalousministeriön erikoistutkijana ja ministeriönsä edustajana geenitekniikkalautakunnassa vaikuttava Jussi Tammisola vastasi hänelle lähetettyihin kysymyksiin kirjallisesti. Kysymykset ja vastaukset niihin ovat seuraavassa:

1. Mikä on mielestänne geenitekniikan lautakunnan tärkein rooli? Onko virkamiehelle sopivaa lautakunnan jäsenenä toimia samalla muuntogeenisten tuotteiden aktiivisena asianajajana ministeriössä ja julkisuudessa?
- Geenitekniikan lautakunnasta säädetään geenitekniikkalaissa. Ks. myös lautakunnan nettisivut. Virkamiehen eri tehtävät on asetettu laeissa, työjärjestyksissä, asettamismääräyksissä ja toimeksiannoissa. Virkamiesten osallistumista julkiseen keskusteluun yksityishenkilönä pidetään nykyisin suotavana.

2. Saatteko virkamiestehtävienne ohella tuloja tai palkkioita bioteknologian alan toimijoilta tai niiden sidosryhmiltä?
- Kysymys on asiaton, mutta vastaan: En saa. Minulla on dosentin sivutoimilupa Helsingin yliopistossa, jossa olen opettanut kasvinjalostusta vuodesta 1970 lähtien.

3. Onko virka-asemassanne sopivaa toistella julkisuudessa luomutuotantoa yleisluontoisesti kielteisessä sävyssä vastoin ministeriönne luomun kehityslinjauksia?
- En kommentoi.

4. Mitä geenitekniikan Internetsivuja käytätte useimmiten tiedonlähteinä? Missä määrin käytätte geenitekniikkaan liittyviä pro-sivuja, kuten Hudson-instituutin ja sen ruokakeskuksen?
- Tiedeyhteisö nojaa pääasiassa alkuperäistutkimuksiin.

5. Onko suomalaisia viranomaisten taholta mielestänne informoitu riittävästi gm -tuotteisiin liittyvistä riskeistä?
- Käsiteltävien asioiden julkisuudesta ja kansalaisten kuulemisesta määrätään lainsäädännössä. Turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään osana tuotteiden hyväksyntäprosessia. EU:n päätökset ovat julkisia ja löytyvät internetistä, samoin EFSA:n turvallisuusarvioinnit. Kongressit ja seminaarit ovat avoimia. Biologian tiedejulkaisut ovat jokaisen kiinnostuneen saatavilla. Soveltavan tutkimuksen julkisuutta tukee myös Suomen hyväksymä kansainvälinen patenttijärjestelmä. Ministeriön geenitekniikkastrategia ja sen taustaselvitykset ovat netissä.


Markku Rämö, maatalous- ja ympäristötoimittaja;
Kansalaisten Bioturvayhdistyksen varapuheenjohtaja

Artikkelin lyhempi versio on julkaistu Journalisti-lehdessä
14/2004 otsikolla "PR-toimistot ohjaavat yleistä mielipidettä".